SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

MP w Grapplingu 18-19.06.2010 - komunikat organizacyjny

temat działu:

Sztuki Walki

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 6881

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644
Witam
Poniżej komunikat organizacyjny dotyczący II Mistrzostw Polski w Grapplingu, które organizowane będą w Koninie w dobrze Wam znanej Hali "RONDO".

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
II Mistrzostwa Polski w Grapplingu
18 - 19.06.2010 - Konin

Organizatorzy:
• Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie
• Klub Sportowy „Copacabana Konin"
• Komisja Grapplingu przy Polskim Związku Zapaśniczym

Cel imprezy:
• wyłonienie najlepszych zawodników i zawodniczek w kraju
• popularyzacja grapplingu w środowisku wielkopolskim oraz ogólnopolskim

Termin i miejsce:
• 18 - 19.06.2010
• Obiekt Sportowo-Rekreacyjny „RONDO" w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 1

Warunki uczestnictwa:
• prawo startu mają zawodnicy i zawodniczki w wieku od 20 lat (od 18 roku życia za zgodą lekarza na piśmie)
• zawody zostaną rozegrane według przepisów FILA Grappling w formule GI oraz NO GI
• zawodnicy muszą posiadać:
o badania sportowo lekarskie
o licencje zawodniczą PZZ
o klub sportowy wystawiający zawodnika musi posiadać licencje PZZ
o musi byś zgłoszony wstępnie do zawodów zgodnie z niniejszym regulaminem
o przed zawodami musi być zweryfikowany, przejść pozytywnie przegląd lekarski, być zważony i rozlosowany

Kategorie wagowe:
• Mężczyźni:
o 60, 65, 70, 75, 80, 90, 110, Absoluto
• Kobiety:
o 50, 55, 60, 65, 75, Absoluto

Koszty:
• koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy
• koszty sędziowskie i regulaminowych nagród dofinansowuje PZZ.
• koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają zainteresowane kluby
opłata startowego 35 zł. Opłatę startową należy uiścić za pomocą przelewu/przekazu najpóźniej do dnia 14 czerwiec 2010 na wskazane poniższe dane:
Copacabana Konin
ul. Stefanii Esse 19
62-500 Konin
09 2130 0004 2001 0473 2814 0001
• (na żądanie wystawiamy rachunek za uiszczoną opłatę startową)

Zgłoszenia:
• zgłoszeń należy dokonywać do 13.06.2010 roku do godziny 24:00 poprzez panel zgłoszeniowy dostępny na stronie www.zawody.grappling.pl 
• Wszelkie problemy z działaniem panelu należy zgłaszać na e-mail: [email protected]

Nagrody:
• za zdobycie I-III miejsca zawodnicy otrzymują medale oraz dyplomy
• za zdobycie I-III miejsca kluby otrzymują dyplomy oraz puchary
- nagrody przekazane od sponsorów

Postanowienia końcowe:
• zgłoszenie musi być przesłane w wyznaczonym terminie
• zawodnicy startują na odpowiedzialność klubów macierzystych,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NW

Sprawy różne:
• w dniu 18.06.2010 roku w godzinach 20:00 - 21:30 odbędzie się wyrabianie licencji klubowych oraz zawodniczych
• osoba odpowiedzialna za organizację zawodów ze strony klubu organizatora: Jacek Wróbel tel. 0602 525154 e-mail: [email protected]


Program zawodów:

18.06.2010 roku (piątek)
• 20:00 - waga i się wyrabianie licencji klubowych oraz zawodniczych

19.06.2010 roku (sobota)
8:00 - 9:00 - wyrabianie licencji klubowych i zawodniczych
8:30 - 9:30 - waga i kontrola lekarska
9:30 - 10:00 - szkolenie sędziów w grapplingu
10:00 - walki eliminacyjne
16:00 - walki finałowe
17:00 - dekoracja zawodników

Z chwilą otrzymania od Polskiego Związku Zapaśniczego listy klubów i zawodników posiadających wykupioną licencję klubową na 2010 rok podam ją Wam do wiadomości.

Ponieważ przepisy grapplingu nie są jeszcze wszystkim zbyt dobrze znane postanowiłem załączyć je do tej wiadomości.

Międzynarodowe Przepisy Grapplingu

Część Pierwsza - Zasady ogólne


Artykuł 1 - Misja

Światowy Komitet Grapplingu (WGC) został stworzony pod egidą Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej w celu promocji tego sportu i zadowolenia fizycznego i mentalnego zawodników, uprawiających ten sport. Jego celem jest uczynienie z grapplingu dyscypliny atrakcyjnej dla publiczności i określenie jednolitego regulaminu tak, aby w przyszłości sport ten mógł uzyskać status Olimpijski.

Artykuł 2 - Filozofia

Grappling jest sportem złożonym z elementów różnych sportów (hybrydą): zapasów, jujitsu, i innych dyscyplin opartych na zasadzie zmuszeniu przeciwnika do uznania, że nie może uciec z chwytu/techniki bez zranienia się/okaleczenia. Komitet Światowy Grapplingu szacuje, że taki sposób akceptacji własnej porażki jest całkowicie honorowy dla zawodników. Ci ostatni powinni zostać właściwie poinformowani o akcjach i reakcjach, uznanych za wolę poddania się. Zgodnie z filozofią ogólną tego sportu, grapplerzy są proszeni o honorowanie wartości ducha sportowego i zasad fair-play, aby nigdy nie chcieli zranić/okaleczyć swoich przeciwników.

Artykuł 3 - Cele

Odnosząc się do statutu i różnych regulaminów FILA, obecny regulamin tworzy ramy ogólne sportu zwanego grapplingiem w następujących celach:

• zdefiniować i określić warunki praktyczne i techniczne, wg których będą przebiegały walki
• określić wartość przypisaną akcjom i chwytom
• określić różnorodne sytuacje i zakazy
• określić funkcje techniczne składu sędziowskiego
• ustanowić system zawodów, metody klasyfikacji, kary, warunki eliminacji itd.

Artykuł 4 - Zastosowanie regulaminu

Zasady określone w tym dokumencie powinny zostać zastosowane na wszystkich imprezach usankcjonowanych przez FILA, aby zapewnić bezpieczeństwo optymalne zawodników i prawidłowy rozwój dyscypliny.

Istotna jest informacja, że licencja FILA jest obowiązkowa na wszystkich zawodach międzynarodowych w grapplingu, w których uczestniczą więcej niż dwa państwa. Wszystkie zawody międzynarodowe powinny zostać zgłoszone do Fila i wpisane do kalendarza oficjalnego. Ubezpieczenie wypadkowe FILA dotyczy tylko zawodów wpisanych do kalendarza.

Artykuł 5 - Warunki sanitarne

Zawodnicy zakażeni wirusem HIV nie mogą brać udziału w zawodach w grapplingu. Personel medyczny, zakażony tym samym wirusem, nie mogą opatrywać zawodników, którzy krwawią.

Artykuł 6 - Regulacja wagi

Jeśli chodzi o „robienie wagi" w miejscu zawodów, FILA przyjęła następujące zasady: praktyka odwadniania lub nadmierne restrykcje w spożywaniu kalorii, użycie środków moczopędnych, wymiotnych, przeczyszczających, jak również środków auto-wymiotnych są ściśle zabronione.
Grapplerzy w wieku poniżej 18 lat nie mają prawa wejścia do sauny i łaźni parowej w miejscu zawodów i nie mogą zakładać ubrań tzw „mini-sauny".

Wyjaśnienie regulaminu należy do odpowiedzialności komitetu organizującego zawody, którego decyzje nie mogą podlegać dyskusji. Pierwsze naruszanie regulaminu spowoduje zawieszenie grapplera w konkretnych zawodach, a kolejne spowoduje zakaz udziału w imprezach FILA na okres jednego roku. Komitet Wykonawczy przesłucha wszystkie przypadki pogwałcenia regulaminu i zastosuje sankcje, przewidziane w regulaminie FILA. Wszystkie osoby, asystujące grapplerowi w praktyce niedozwolonego „robienia wagi", będą przedmiotem takich samych sankcji, jak w stosunku do grapplera.

Część druga - System zawodów

Artykuł 7 - System organizacji zawodów

System zawodów (eliminacja bezpośrednia z repechagami) jest identyczna jak ta stosowana w zawodach, w zapasach olimpijskich. Dobieranie zawodników w pary jest określane poprzez losowanie w momencie wagi. Jeśli liczba uczestników nie jest idealna (tzn 4,8,16,32,64 itd.) walki kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone od dołu tabeli. Grapplerzy, którzy wygrają swoje walki będą walczyć dalej, aż do momentu pozostania dwóch niepokonanych zawodników. Ci ostatni będą walczyć w finale (o 1 i 2 miejsce). Grapplerzy, którzy przegrali z finalistami będą walczyć w repechagach w następujących grupach: pierwsza grupa jest złożona z grapplerów, którzy przegrali z 1-Iszym finalistą, drugą grupę stanowią ci, korzy przegrali z 2-im finalistą. Zwycięzcy oby grup w repesażach otrzymają obaj brązowe medale. Od piątego miejsca, grapplerzy są sklasyfikowani w/g następujących kryteriów:

• najwięcej zwycięstw przez przymusowe poddanie
• najwięcej zwycięstw przez przewagę techniczną
• najwięcej zwycięstw przez decyzję zasadniczą/główną
• najwięcej zwycięstw przez decyzję
• najwięcej punktów technicznych, zapisanych w czasie całych zawodów

Uwaga: jeśli miejsce dwóch grapplerów nie może być określone w/g powyższych kryteriów, będą sklasyfikowani ex aequo.

Artykuł 8 - Kontrola medyczna i waga

W oddzielnych pomieszczeniach i w różnych godzinach powinna zostać przewidziana kontrola medyczna i waga mężczyzn i kobiet. Mężczyźni powinni być ubrani w strój regulaminowy w czasie kontroli medycznej i wagi. Personel medyczny ma pełną zdolność decydowania, czy grapplerzy są w stanie uczestniczyć w zawodach. Powinien ich sprawdzić, aby uniknąć ewentualnego zakażenia i innych problemów medycznych takich jak: skaleczenia, zadrapania, itd. Raz w ten sposób sprawdzeni zawodnicy, mogą udać się na wagę. Waga odbywa się w przestrzeni regulaminowej, w pobliżu sali zawodów, do której dostęp jest ograniczony do uczestników, trenerów, sędziów-arbitrów, personelu medycznego i osób obsługujących wagę. Uczestnicy mogą kontrolować wagę, tyle razy ile chcą, w czasie przeznaczonym na wagę.

Artykuł 9 - Losowanie
Po tym jak zawodnicy zostali zbadani oraz zważeni i kiedy osoba oficjalnie odpowiedzialna za wagę odznaczyła ich w liście wagi, grapplerzy losują numer, który określa ich pozycję na liście walk. Osoba ta powinna również wpisać ten numer do listy wagi. Losowanie powinno odbyć się na stole, obok wagi, w sposób ręczny lub z pomocą oprogramowania Fila - Herakles.

Część trzecia - struktura materialna

Artykuł 10 - Kategorie wiekowe i wagowe

Wszyscy grapplerzy powinni być w stanie przedstawić oficjalne dokumenty, potwierdzające wiek i tożsamość. Każdy grappler, próbujący walczyć w danej kategorii wiekowej niższej niż wyznaczona przez FILA dla jego wieku, zostanie automatycznie zdyskwalifikowany z zawodów. Grapplerzy, którzy naruszą ten regulamin częściej mogą zostać usunięci ze struktur FILA.


Beniaminki (12-13 lat w danym roku)

• Chłopcy: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75, +75kg
• Dziewczynki: 35, 40, 45, 50, 55, +55kg

Młodzicy (14-15 lat w danym roku)

• Chłopcy: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, +80kg
• Dziewczynki: 40, 45, 50, 55, 60 +60kg

Kadeci (16-17 lat w danym roku)

• Chłopcy: 50, 55, 60, 65, 70, 75, 85, +85kg
• Dziewczynki: 45, 50, 55, 65, 70, +75kg

Juniorzy: (18-19 lat w danym roku)

• Mężczyźni: 60, 65, 70, 75, 80, 90, 110kg, Absolute
• Kobiety: 50, 55, 60, 65, 75kg, Absolute

Seniorzy (20 lat i więcej*)

• Mężczyźni 60, 65, 70, 75, 80, 90,110kg, Absolute
• Kobiety: 50, 55, 60, 65, 75kg, Absolute

*Grapplerzy w wieku od 18 do 19 lat mogą walczyć w seniorach posiadając zaświadczenie medyczne.

Veterani (35-60 years old)

• Mężczyżni 65, 70, 75, 80, 90,110kg, Absolute
• Kobiety: 55, 60, 65, 75kg, Absolute

Artykuł 11 - Strój i wygląd grapplerów

Strój na zawody NO GI /szorty i T-shirt/

Zawodnicy powinni pojawić na rogu maty, ubrani w regulaminowy strój do grapplingu lub w długie shorty i koszulkę „rashguard" z krótkim i rękawami, z długimi rękawami lub bez rękawów. Szorty nie powinny być zbyt długie i zawierać guziki, które mogłyby drażnić przeciwnika. „Rashguard" powinien dobrze pokrywać ciało. Strój na zawody powinien mieć obojętnie jaki kolor. Pierwszy wezwany grappler powinien mieć na kostce opaskę w kolorze czerwonym, a drugi w kolorze niebieskim

Strój na zawody GI /kimono/

Zawodnicy powinni pojawić się na rogu maty ubrani w GI (kimono), odpowiadające kryteriom Fila. GI (kimono) powinno być bawełniane (lub z podobnego materiału) i być w dobrym stanie. Nie powinno być ani grube ani za sztywne, w celu przeszkadzania przeciwnikowi. Kurtka powinna sięgać poniżej bioder, ale nie poniżej ud. Trzymając ramiona w przód, odległość pomiędzy rękawami, a nadgarstkami nie powinna przekraczać 5 cm. Spodnie powinny mieć właściwy rozmiar i sięgać do kostek w pozycji stojącej. Nie powinny być zbyt ciasne czy za duże, aby nie przeszkadzać przeciwnikowi w wykonywaniu techniki. GI (kimono) może mieć obojętnie jaki kolor. Pierwszy grappler wezwany na matę powinien nosić czerwony pas, drugi zaś niebieski. Pas powinien być właściwie ściśnięty wokół talii, w taki sposób, aby podtrzymywać kurtkę.

Ochraniacze

Noszenie lekkich nakolanników i bez części metalowych jest dozwolone. Grapplerzy, którzy życzą sobie, mogą nosić ochraniacze na uszy. Powinny one zostać zaakceptowane przez Fila i nie zabierać elementów metalowych czy z twardego plastiku. Sędziowie-arbitrzy powinni zobowiązać grapplerów, którzy noszą za długie włosy do noszenia ochraniacza lub czegoś pokrywającego włosy (chusty)

Symbole narodowe

Na zawodach międzynarodowych Fila, grapplerzy powinni nosić strój na zawody z homologacją Fila, z flagą/symbolem państwa na szortach i skrótem państwa na plecach, na T-shircie. Nie będą mieli prawa nosić flagi i skrótu innych państw niż to dla którego oficjalnie walczą. Zawodnicy mają prawo nosić nazwę lub logo sponsora na stroju do walki oraz na stroju do rozgrzewki, ale nie powinni przeszkadzać sędziom-arbitrom w określeniu ich stroju.

Buty

Grapplerzy nie muszą nosić butów w czasie walk, ale ci którzy chcą muszą nosić buty zaaprobowane przez Fila. Buty na obcasie, z podeszwą z gwoździami, sprzączkami lub metalowymi częściami są zabronione. Przed zawodami, oficjel Fila powinien sprawdzić wyposażenie pod względem spełniania norm określonych przez Fila. Buty mogą mieć lub nie sznurowadła, te, które mają powinny być zaklejone taśmą, tak aby się nie rozwiązały w czasie walki. Każdy grappler jest odpowiedzialny za przyniesienie taśmy i pokrycie swoich sznurowadeł przed wejściem na matę.

Wygląd zawodników

Grapplerzy nie mogą nosić bandaży na nadgarstkach, na ramionach czy na kostkach oprócz przypadków zranienia lub zarządzonych przez lekarza. Takie bandaże powinny być pokryte bandażami elastycznymi. Grapplerzy nie mają prawa nosić biżuterii, aby nie zranić przeciwnika takich jak: naszyjniki, bransoletki, bransoletki na kostce, obrączki (na palcach u rąk i nóg), żadnego rodzaju piercingu, protez itd. Paznokcie u rąk i nóg (jeśli grapplerzy decydują się nie nosić butów) powinny być obcięte bez ostrych krawędzi. Jeśli zawodnik ma dłuższe włosy niż do ramion i/lub grzywka, która jest dłuższa niż do uszu, powinien nosić coś pokrywającego włosy. Grapplerzy powinni odpowiednio zadbać o to, aby skóra/włosy nie powinny być tłuste ani klejące. Zawodnicy powinni być świeżo ogoleni i ewentualnie nosić przyciętą odpowiednio i wypielęgnowaną brodę. Grapplerzy nie powinni być spoceni wchodząc na matę, ani na początku żadnej dogrywki. Sędzia-arbiter może poprosić zawodnika o wytarcie się w czasie całej walki. Niepokojąc się o zdrowie, higienę i odpowiednie warunki dla zawodników, zasady te powinny być pod ścisłą kontrolą.

Na wadze, oficjalny delegat Fila powinien sprawdzić każdego grapplera pod katem spełnienia powyższych wymagań. Zawodnicy powinni zostać uprzedzeni na wadze, że jeśli ich wygląd nie spełni standardów, nie będą mogli wziąć udziału w zawodach. Jeśli grappler zjawi się na macie nie spełniając wymagań Fila, będzie miał 2 minutę na poprawienie swojego wyglądu, bez czego przegra walkę poprzez poddanie.

Artykuł 12 - Mata

Mata na zawody powinna posiadać homologację FILA i powinna posiadać koło 8-9 metrowej średnicy, otoczone przez strefę ochronną. Centrum maty powinno zawierać koło o średnicy 1 metra, które będzie służyło jako punkt wyjścia dla dwóch przeciwników. Takie maty powinny być używane do wszystkich zawodów, sankcjonowanych przez FILA bez żadnego wyjątku czy zastępstwa.

Artykuł 13 - Obsługa medyczna

Organizator zawodów FILA jest odpowiedzialny za zapewnienie obsługi medycznej, która będzie miała za zadanie realizować wszystkie kontrole medyczne, jak również dołożyć starań, aby zapewnić kontrolę medyczną w czasie całych zawodów. Obsługa medyczna znajdzie się pod nadzorem lekarza wyznaczonego przez FILA. W czasie zawodów, obsługa medyczna powinna być gotowa interweniować w przypadku wypadku lub zranienia i zdecydować czy grappler jest w stanie kontynuować walkę czy nie.

Lekarz FILA dysponuję pełnymi uprawnieniami do przerwania walki, jeśli uzna, że jeden z dwóch zawodników jest w niebezpieczeństwie lub nie jest w stanie kontynuować walki. W przypadku zranienia, grappler nie powinien opuszczać maty. Sędzia powinien natychmiast przerwać walkę i poprosić szefa personelu medycznego o interwencję.

Część czwarta - Sędziowie

Artykuł 14 - Skład

Wszystkie walki w grapplingu są sędziowane przez jednego sędziego-arbitra i jednego kierownika-maty, obaj posiadający certyfikat FILA. Decyzję sędziego-arbitra są priorytetowe, ale te ostatnie mogą być konsultowane z kierownikiem maty w razie konieczności. Nominacja składu sędziowskiego na każdą walkę odbywa się poprzez losowanie i zastąpienie sędziego-arbitra w czasie walki jest zabronione, z wyjątkiem przypadku poważnej choroby, potwierdzonej przez lekarza. Na zawody międzynarodowe, usankcjonowane przez FILA, członkowie składu sędziowskiego nie mogą mieć tej samej narodowości czy sędziować walk, w których walczą zawodnicy tej samej narodowości.

Artykuł 15 - Strój sędziów

Sędzia-arbiter i kierownik maty powinni być ubrani w czarne spodnie i koszulkę polo/T-shirt czarną i nosić czarne buty sportowe. Sędzia-arbiter powinien nosić na lewym nadgarstku opaskę w kolorze czerwonym, a na prawym nadgarstku opaskę w kolorze niebieskim.

Artykuł 16 - Funkcje ogólne
Skład sędziowski powinien wypełniać wszystkie funkcje opisane powyżej, w pozostałych przypadkach, stosować je również dla organizacji imprez szczególnie ważnych. Główną funkcją sędziego-arbitra jest rozpoczęcie i przerwanie walki, przyznawanie punktów i nakładanie kar, aby określić zwycięzcę i przegranego w sposób usankcjonowany. Aby to zrobić powinien użyć słownictwa i znaków bazowych FILA. Sędzia-arbiter i kierownik-maty nie mają prawa rozmawiać w czasie walki, z wyjątkiem kiedy powinni się konsultować, aby wypełnić poprawnie swoje funkcje. Wszystkie punkty przyznane przez sędziego-arbitra powinny zostać podane do publicznej wiadomości przez kierownika maty, albo poprzez znak ręką, albo poprzez paletkę albo poprzez ręczną, bądź elektroniczną tablicę. Te ostatnie powinny również zawierać liczbę wykonanych akcji technicznych przez obu zawodników, jak również punkty i ostrzeżenia za pasywność na karcie punktowej. Na koniec walki sędzia-arbiter i kierownik maty powinni podpisać kartę punktową. Jeśli walka nie kończy się przez „catch" lub przez poddanie się, kierownik maty, zgodnie z zapisanymi punktami, powinien zgłosić wynik sędziemu-arbitrowi, aby ten mógł ogłosić zwycięzcę.

Artykuł 17 - Sędzia-arbiter

Sędzia-arbiter jest odpowiedzialny za właściwy przebieg walki na macie, powinien nią kierować według oficjalnych zasad FILA. Powinien zdobyć szacunek obu grapplerów i władzę nad nimi, aby słuchali natychmiast poleceń i instrukcji. Walka powinna przebiegać bez tolerancji dla niepożądanych zachowań. Jego gwizdek powinien rozpoczynać, przerywać i kończyć walkę. Po wykonaniu akcji (jeśli jest ona ważna i została wykonana w granicach maty) powinien pokazać palcami liczbę punktów, podnosząc rękę właściwego koloru dla grapplera, który zdobył punkty.

Obowiązki sędziego-arbitra:

• Podać rękę obydwu zawodnikom przy wejściu i zejściu z maty.
• Sprawdzić stan skóry zawodników.
• Sprawdzić stan czy skóra zawodników nie jest pokryta substancją natłuszczającą lub lepką.
• Pod żadnym pozorem nie obracać się tyłem do zawodników ryzykując utratę kontroli nad sytuacją
• Utrzymywać się z daleka od zawodników w stójce, oraz być blisko przy zawodnikach w parterze
• Nie zasłaniać widoku kierownika maty, zwłaszcza przy technikach kończących.
• stymulować pasywnego grapplera bez przerywania walki, poprzez zajęcie pozycji uniemożliwiającej grapplerowi ucieczkę z maty.
• upominanie pasywnego grapplera
• przyznanie kar za naruszanie regulaminu lub brutalność,
• przerwanie walki w regulaminowym czasie jeśli trzeba
• wskazanie czy akcja wykonana na brzegu maty jest ważna
• szybkie i jasne wskazanie pozycji w której walka powinna się na nowo rozpocząć
• nie zbliżanie się zbyt blisko grapplerów, kiedy są w pozycji stojącej, ale pozostanie blisko nich, kiedy są na macie.
• być w stanie zmienić szybko pozycję z jednej na drugą i nawet klęknąć czy położyć się płasko na brzuchu aby lepiej widzieć sytuację bliskiego „catch"
• nie zasłaniać pola widzenia kierownikowi maty, zbliżając się za bardzo do zawodników, szczególnie w sytuacji kiedy „catch" jest bliski
• upewnić się, że zawodnicy nie odpoczywają w czasie walki udając potrzebę wytarcia, wydmuchania nosa lub symulując zranienie. W podobnym przypadku, powinien przerwać walkę, ukarać winnego zawodnika ostrzeżeniem i przyznać 1 punkt przeciwnikowi.
• ogłosić „catch" kiedy jeden z zawodników poddał się (albo poprzez uderzenie ręką w matę lub ustnie)
• ogłosić „catch" jeśli przypuszcza, że zawodnik broniący się jest w pozycji która może grozić kontuzją. Aby to zrobić, sędzia-arbiter powinien wygłosić słowo „catch", podnieść rękę, aby potwierdzić decyzję u kierownika maty i gwizdnąć, aby ogłosić koniec walki.
• jeśli nastąpi przerwa w walce w wyniku poddania sędzia-arbiter musi natychmiast położyć rękę na obu uczestnikach. Powodem jest zawiadomienie zawodników o przerwaniu grapplingu. W momencie poddania kilka sekund może zdecydować o kontuzji.
• na podstawie komunikatu kierownika maty sędzia ogłosi zwycięstwo poprzez przewagę techniczną, kiedy zaistnieje 15 punktowa różnica pomiędzy zawodnikami. W takiej sytuacji powinien poczekać do momentu aż atak i kontratak zostanie zakończony.
• zapewnić, aby grapplerzy pozostali na macie aż do momentu ogłoszenia wyniku walki.
• ogłoszenie zwycięzcy (poprzez podniesienie ręki) po uzyskaniu zgody sędziego na macie.
• jeśli zawodnik szarpie jakieś części ubrania sędzia-arbiter powinien go ustnie upomnieć
• sędzia może przerwać akcję, jeśli obaj zawodnicy znajdują się w patowej pozycji.

Artykuł 18 - Kierownik maty

Kierownik maty powinien śledzić uważnie i nie rozpraszać się pod żadnym pretekstem. Po każdej akcji i kierując się wskazówkami sędziego-arbitra powinien zapisać właściwie punkty w karcie punktowej.

Obowiązki kierownika maty:

• wpisanie zdobytych przez zawodników punktów do karty punktowej
• upewnienie się że tablice punktowe są widoczne dla widzów i grapplerów.
• asystowanie w przekazywaniu właściwej ilości punktów i mierzeniu czasu
• komunikowanie sędziemu-arbitrowi ewentualnych punktów, wykroczeń czy sytuacji poddania.

Część piąta - Walka

Artykuł 19 - Czas trwania walki

Walki beniaminków, młodzików i weteranów będą odbywały się w czasie jednej 4 minutowej rundy. Walki kadetów, juniorów i seniorów będą odbywały się w czasie jednej 5 - minutowej rundy. Dogrywka dla wszystkich 1 minuta.

Artykuł 20 - Wezwanie i rozpoczęcie walki

Nazwiska zawodników będą jasno ogłoszone na macie. Ci ostatni zostaną wezwani 3 razy z przerwą przynajmniej 30-sekundową pomiędzy każdym wezwaniem. Jeśli po trzecim wezwaniu, grappler nie zjawi się na macie, zostanie zdyskwalifikowany a jego przeciwnik wygra przez wycofanie.

Po pierwszym wezwaniu, zjawiają się przy stole zawodów i czekają w narożniku odpowiadającym kolorowi, który został wyznaczony. Sędzia-arbiter stanie w kole centralnym i prosi każdego zawodnika o podniesienie obu rąk oraz pokazanie chusteczki w prawej dłoni. Sprawdza ręce, aby skontrolować czy żaden nie jest pokryty substancją tłustą lub klejącą lub nie jest spocony. Kiedy skończy się inspekcja sędziego-arbitra, grapplerzy się pozdrawiają, wymieniają uścisk dłoni i rozpoczynają walkę na gwizdek


Artykuł 21 - Definicje pozycji w grapplingu

Pozycja neutralna

Pozycję neutralną stosuje się na początku czasu regulaminowego. Dwóch grapplerów staje twarzą do siebie, dwie stopy w kole centralnym. W pozycji neutralnej żaden z dwóch grapplerów nie ma kontroli. Pozycję neutralną zarządza się kiedy żaden z zawodników nie wykorzystał szansy w pozycji stojącej, ale kiedy obaj wyszli poza granice maty. Kiedy zawodnik zmusił innego do wyjścia poza granice maty, ale nie udało mu się przejąć kontroli w parterze.

Pozycja open guard (otwarta garda)

Pozycję otwartej gardy wykonuje się w centrum maty w następującej pozycji: grappler na dole kładzie się na plecach, ręce położne na udach, stopy płasko na macie w kole centralnym. Grappler na górze klęka przed stopami swojego przeciwnika i kładzie ręce na jego kolanach. Kiedy pozycja jest potwierdzona przez sędziego-arbitra, walka rozpoczyna się na gwizdek. Pozycja przyjęcia otwartej gardy jest zarządzona kiedy dwóch zawodników wychodzi poza matę, po tym jak jeden z dwóch przejął kontrolę nad przeciwnikiem. Podczas akcji jest przyjęta pozycja otwartej gardy, wszystkie pozycje dominującej kontroli mogą zostać zapisane na nowo.Pozycja pól-uchwytu/ unieruchomienia

Przyjęcie pól-uchwytu wykonuje się w środku maty w następującej pozycji: grappler na dole kładzie się na plecach, ręce umieszcza na łokciach swojego przeciwnika. Grappler na górze klęka poniżej jednej z nóg zawodnika na dole i łączy ręce w trójkącie jego torsu. Kiedy pozycja jest potwierdzona przez sędziego-arbitra, walka rozpocznie się po gwizdku. Pozycja pół-uchwytu jest zarządzona kiedy dwóch zawodników wychodzi poza matę wtedy kiedy jeden z dwóch uzyskał kontrolę nad swoim przeciwnikiem w pół-uchwycie.


Pozycja kontroli bocznej

Przyjęcie pozycji kontroli bocznej jest wykonywane w centrum maty w następującej pozycji: grappler na dole kładzie się na plecach, a grappler na górze zostaje w pozycji bocznej kontroli (łokcie i kolana umieszczone na macie, tułów leży na zawodniku dolnym). Pozycja taka jest zarządzana kiedy: grappler otrzymał dwa punkty za unieruchomienie boczne lub całkowite i kiedy akcja wyszła poza matę, ale zachował kontrolę nad przeciwnikiem. Kiedy akacja została podjęta w pozycji kontroli bocznej, tylko punkty za całkowite unieruchomienie i unieruchom-mienie tylne mogą zostać zapisane.Pozycja kontroli tylnej

Pozycję kontroli tylnej wykonuje się w centrum maty w następującej pozycji: grappler na dole na kolanach i grappler na górze w pozycji kontroli tylnej. Grappler na górze chwyta ramiona i głowę przeciwnika (ramię na wierzchu ramię pod spodem) i kładzie jedno kolano na macie. Pozycja kontroli tylnej jest zarządzana kiedy grappler otrzymał punkty za unieruchomienie tylne i kiedy akcja wyszła za matę, ale zachował kontrolę nad przeciwnikiem. Kiedy akcja została podjęta w pozycji kontroli tylnej, punkty za pozycję kontroli dominującej nie mogą zostać przyznane.Objaśnienie: jeśli jeden z zawodników próbuje przesunąć akcję poza matę aby uniknąć próby przymusowego poddania, winny zawodnik przegra walkę przez „catch". Wyjście poza matę polega na tym, że obaj zawodnicy całymi ciałami przekroczą zewnętrzne linie.

Artykuł 22 - Punkty techniczne za akcje i chwyty

Punkty techniczne zostaną przyznane tylko wtedy jeśli grappler jest w stanie utrzymać pozycję kontroli dominującej w czasie 3 sekund.
Rozwój pozycji kontroli dominującej jest przerwany jeśli zawodnik dolny jest w stanie ustanowić pozycję neutralną (na macie lub w pozycji stojącej) w czasie 3 sekund

1 punkt techniczny:

Sprowadzenie do parteru: sprowadzenie do parteru będzie musiało być wyraźnie inicjowane przez zawodnika (od początku do końca). Inne scenariusze nie będą punktowane i walka będzie kontynuowana w parterze.

• Ucieczka: jeżeli Grappler ucieknie z niekorzystnej sytuacji (bocznego, pełnego lub tylnego unieruchomienia) do pozycji neutralnej (górna lub dolna garda, pozycja stojąca neutralna )

• Przetoczenie: jeżeli Grappler wyjdzie/wyślizgnie się z niekorzystnej sytuacji (bocznego, pełnego lub tylnego unieruchomienia pozycji bocznej, dosiadu lub tylnego dosiadu) w pozycję uprzywilejowaną (bocznego, pełnego lub tylnego unieruchomienia pozycji bocznej, dosiadu lub tylnego dosiadu). Taka sytuacja zdarza się zazwyczaj w przypadku przejścia z kontroli bocznej w kontrolę boczną - wtedy zawodnik który uciekł z uścisku i przejął kontrolę dostanie jeden punkt za ucieczkę i 2 punkty za kontrolę boczną.

• Wskok do gardy: ucieczka w gardę lub uniemożliwienie ataku, bierność zawodnika nie będzie karana ostrzeżeniem, jego przeciwnikowi zostanie przyznany jeden punkt.

2 punkty techniczne:

• Pozycja boczna: kiedy zawodnik dochodzi do kontroli bocznej swojego przeciwnika przechodząc powyżej jego broniących nóg i podtrzymując jego plecy na ziemi w czasie przynajmniej 3 sekund. Lub położy kolano na brzuchu (wliczając pozycje północ południe i kolano na brzuchu)

3 punkty techniczne:

• Pozycja dosiad: kiedy grappler dochodzi do kontroli swojego przeciwnika i podtrzymuje go na plecach przykładając swoje dwa kolana do ziemi z każdej strony przeciwnika w czasie 3 sekund.

4 punkty techniczne:

• Pozycja tylnego dosiadu: kiedy zawodnikowi udaje się kontrolować przeciwnika z tyłu, z klatką piersiową przyciśnięto do jego pleców i jego nogami zahaczonymi wewnątrz nóg przeciwnika w czasie 3 sekund

Artykuł 23 - Zatrzymanie walki w wyniku kontuzji lub krwawienia.

Sędzia - arbiter powinien przerwać walkę i poprosić o zatrzymanie walki z powodu kontuzji jeśli grappler jest chwilowo kontuzjowany ( podbite oko, uderzenie czołowe) Suma czasu przerw nie może przekroczyć 3 minut dla zawodnika. Jeśli sędzia-arbiter stwierdzi, że jeden z zawodników próbuje uniknąć akcji lub przymusowego poddania, udając kontuzję, powinien ogłosić „catch". Wszystko to będzie stosowane aby podtrzymać akcję bez przerwy.

W przypadku krwawienia, sędzia-arbiter powinien natychmiast przerwać akcję i poprosić o interwencję personel medyczny. Szef personelu medycznego określi czy krwawienie zostało właściwie przerwane i czy grappler jest w stanie kontynuować walkę. Ponadto wszystkie plamy krwi powinny zostać usunięte z maty, ubrania i skóry za pomocą właściwych środków medycznych. Zawody mogą rozpocząć się wtedy kiedy środki czystości użyte do czyszczenia krwi zostały umieszczone w pojemnikach na skażone materiały i nie zostały wysuszone. Wznowienie akcji nastąpi w pozycji stojącej-neutralnej, w centrum maty.
Zawodnicy powinni zawsze przewidzieć strój na zmianę w przypadku kiedy ich kostium zostanie poplamiony krwią lub rozdarty.

Artykuł 24 Dogrywki

Dogrywki zaczynają się po zakończeniu czasu regulaminowego, w przypadku równej liczby punktów. Dogrywka trwa 1 minutę dla wszystkich kategorii wiekowych. Sportowiec będzie mógł wybierać pozycję między górną lub dolną w open guard lub pozycją neutralną stojącą i będzie musiał zapunktować by wygrać mecz. Zawodnik który ma wybór pozycji jest wybierany według następujacych kryteriów:
1. Uzyskał więcej punktów na skutek pasywności przeciwnika
2. Najmniejsza wartość punktów*
3. Rzut monetą

* Na przykład. Jeśli był remis 3:3, czerwony grappler zdobył pozycje dosiadu za 3 punkty, a niebieski zawodnik wykonał 1-punktowe sprowadzenie oraz 2-punktową pozycje boczną, to niebieski zawodnik będzie miał wybór pozycji w dogrywce, ponieważ zapunktował akcje warte pojedynczo mniej punktów niż jego przeciwnik.

Pierwszy zawodnik, który zdobył punkt techniczny wygrywa walkę. Jeśli na koniec dogrywki nie ma punktów, zawodnik, który nie miał prawa wyboru pozycji otrzyma jeden punkt i wygra walkę ponieważ jego przeciwnik nie umiał wykorzystać do zdobycia punktów pozycji, którą wybrał.Artykuł 25 - Punkty klasyfikacyjne

Punkty techniczne, które zawodnicy zdobywają w czasie walk określają ich końcową klasyfikację. Zostaną również użyte do określenia drużynowej klasyfikacji zawodów.
• zwycięstwo poprzez przymusowe poddanie (6 punktów) Kiedy grappler nie może uniknąć poddania bez ryzyka kontuzji, powinien zaznaczyć koniec walki uderzając ręką lub stopą o swojego przeciwnika lub matę. Jeśli uderzenie jest fizycznie niemożliwe, sędzia-arbiter lub sam grappler wygłasza zwrot „catch" aby zaznaczyć koniec walki.
• zwycięstwo przez odstąpienie (6 punktów) Jest ogłaszane kiedy zawodnik nie jest w stanie kontynuować walki, z różnych powodów.
• zwycięstwo przez dyskwalifikację (6 punktów) Jest ogłaszane kiedy zawodnik zostaje usunięty z zawodów, z różnych powodów.
• zwycięstwo przez wycofanie się (6 punktów) Jest ogłaszane kiedy zawodnik nie zjawia się na macie przed walką
• zwycięstwo przez przewagę techniczną (5 punktów) Przewagą techniczna jest ogłaszana kiedy zawodnik zdobył 15 punktów technicznych więcej niż jego przeciwnik. Może zdecydować o kontynuowania walki aby zmusić przeciwnika do przymusowego poddania. Jeśli mu się nie uda, otrzyma punkty za „decyzję główną/zasadniczą" (4 punkty)
• zwycięstwo poprzez "decyzję główną/zasadniczą" ( 4 punkty) Decyzja ta jest ogłaszana kiedy różnica punktowa jest wyższa lub równa 10.
• zwycięstwo poprzez "decyzję" (3 punkty) Decyzja jest ogłaszana kiedy różnica punktowa jest mniejsza niż 10.
• zwycięstwo w dogrywce (2 punkty)

Uwaga: jeden punkt klasyfikacyjny jest przyznawany przegranemu jeśli liczba całkowita zdobytych punktów w walce wynosi 3 lub więcej.

Część szósta - wykroczenia techniczne

Artykuł 26 - Pasywność

Obowiązek grapplerów polega na byciu w ciągłej akcji aby poprawić ich pozycję i zwyciężyć przeciwnika, pozostając w granicach maty. Kiedy sędzia-arbiter zauważy, że grappler jest pasywny, powinien najpierw próbować stymulować przez ustne komendy („open rouge/bleu") bez przerywania walki. Jeśli zawodnik nie zmieni stosunku pomimo jego interwencji, sędzia-arbiter powinien wskazać jego pasywność podnosząc rękę odpowiadającą kolorowi danego zawodnika i ogłaszając ostrzeżenie. Każde ostrzeżenie powinno zostać zaznaczone w karcie punktowej.
Pierwsze ostrzeżenie za pasywność jest ustne i nie powoduje konsekwencji, drugie, trzecie i czwarte powoduje przyznanie 1 punktu przeciwnikowi a piąte prowadzi do dyskwalifikacji grapplera pasywnego.
1-sze - bez punktów
2 -ie - 1 punkt
3-cie - 1 punkt
4-te - 1 punkt
5-te - dyskwalifikacja

Typy pasywnych zachowań:
• próby neutralizowania lub przeszkadzania akcjom
• opóźnianie akcji poprzez komunikowanie się z trenerem
• brak prób poprawy swojej pozycji lub zainicjowania akcji
• upadek na matę w celu uniknięcia akcji
• przedłużanie czasu powrotu do środka maty w celu ponownego podjęcia walki.
• nadużywanie przerw

Ucieczka z maty
Grappler, który celowo używa granicy maty, aby przeszkodzić przeciwnikowi zdobycie punktów jest uznany za pasywnego i otrzyma stosowne ostrzeżenie. Jeśli użyje tej taktyki, aby uniknąć poddania, sędzia-arbiter ogłosi „catch" Ucieczka z chwytu
W pozycji stojącej: jeśli zawodnik przeszkadza umyślnie akcji, która ma miejsce, sędzia-arbiter powinien zatrzymać walkę, dać mu ostrzeżenie za pasywność i zarządzić kontynuowanie walki w pozycji neutralnej.
Na ziemi: jeśli zawodnik celowo przeszkadza walce w parterze, podnosząc się lub się wycofując, otrzyma ostrzeżenie za pasywność i walka rozpocznie się w pozycji open guard.
Rozpoczęcie przed gwizdkiem sędziego:
Jeśli zawodnik zacznie walkę przed gwizdkiem sędziego otrzyma ostrzeżenie za pasywność.
Niepoprawna pozycja rozpoczęcia
Kiedy jeden z zawodników przyjmuje niepoprawną pozycję wyjściową w celu wykorzystania jej lub nie respektuje instrukcji sędziego-arbitra, podlega decyzji zasady ataku przed gwizdkiem sędziego.
Opuszczenie maty bez pozwolenia
Zawodnik powinien otrzymać pozwolenie sędziego-arbitra przed opuszczeniem maty w czasie walki. W innym przypadku, otrzyma ostrzeżenie za pasywność.

Artykuł 27 - Chwyty i akcje niedozwolone
Wszystkie naruszenia leżą w kompetencji sędziego-arbitra. Jeśli akcje jednego lub obu zawodników naruszają kodeks etyki czy sportowy Fila, sędzia-arbiter może zdecydować o ich dyskwalifikacji w walce czy w zawodach. Sędzia-arbiter powinien raportować o wszystkich naruszeniach, mając na uwadze zmianę ich ewentualnej przynależności do Fila.

Pierwsze naruszenie daje 1 punkt dla przeciwnika, drugie daje 2 punkty dla przeciwnika, trzecie prowadzi do dyskwalifikacji przeciwnika winnego. Jeśli zawodnik jest kontuzjowany w następstwie zabronionego chwytu i nie może kontynuować walki, grappler który to spowodował przegra walkę.
Typy zabronionych akcji/chwytów:
• zamierzony atak na kości lub stawy
• cios pięścią (w głowę, kolana, łokcie, przedramiona itd.)
• atak na oczy, włosy lub na genitalia
• uderzenia w policzek, twarz, ugryzienia
• rzut na plecy przeciwnika począwszy od kontroli z tyłu
• kombinacje haczenia za stawy i rzutów
• używanie palców w celu duszenia/ściskania przeciwnika
• skręcenia pięt ( wewnętrzne i zewnętrzne)
• skręcenia nadgarstków ( 2 na 1)
• ataki brodą
• crucifix
• podwójny Nelson
• can opener
• ciągnięcie palców i manipulowanie stawami. Grappler może atakować nie mniej niż 4 palce czy palce u stóp kiedy próbuje zerwać uchwyt (niedozwolone zaciskanie kciuka)
• ciągnięcie za kostium zawodnika
• obrażanie przeciwnika lub sędziego.
Restrykcje dotyczące wieku zawodników:
Młodzicy i beniaminki nie mają prawa stosować podwójnego Nelsona za kark i blokad stóp/chwytu za palce u nóg. Kadeci i juniorzy nie mają prawa stosować blokad/chwytów za palce u nóg.

Artykuł 28 - Kodeks etyczny i sportowy
Światowy Komitet Grapplingu odnosząc się do Kodeksu etycznego FILA potępia wszystkie formy agresji, przemocy i molestowania (zwłaszcza seksualnego) w miejscu zawodów. Oczekuje się, że uczestnicy będą się szanowali i traktowali z takim samym szacunkiem sędziów-arbitrów, trenerów, organizatorów i widzów. Każde zachowanie naruszające te reguły spowoduje dyskwalifikację z zawodów i zmianę decyzji odnośnie przynależności do Fila. Wszystkie anty-sportowe zachowania powinny być przekazane do kierownika sędziów-arbitrów i dyrektora zawodów, aby mogli podjąć właściwe decyzje.
Każdy trener, zawodnik czy widz, który narusza kodeks etyczny i sportowy otrzyma żółtą kartkę. Druga próba spowoduje przyznanie czerwonej kartki i usunięcie z zawodów. Ponadto, wszyscy uczestnicy zaakceptują poddanie się Regulaminowi Anty-dopingowemu FILA i Światowemu Kodeksowi Anty-dopingowemu.Artykuł 29 - Zmiany regulaminu i modyfikacje

Światowy Komitet Grapplingu, w zgodzie z FILA, rezerwuje sobie prawo do dokonania zmian w każdej chwili w niniejszym regulaminie. W przypadku odwołania, odnośnie jego stosowania, tylko wersja angielska stanowi jego podstawę.
Uczestnicy zawodów w grapplingu akceptują nie odwoływanie się do sądu cywilnego w przypadku sporu. Wszystkie wyjaśnienia w pierwszej instancji rozpatrzy Światowy Komiet Grapplingu, organ odwoławczy będzie stanowił Komitet Wykonawczy FILA. Jeśli strony nie będą w stanie się porozumieć, strona, która wnioskowała może odwołać się do ostatniej instancji, na swój koszt do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego (TAS) w Lozannie (Szwajcaria).


Artykuł 30 - Protesty i kwestionowanie decyzji sędziowskiej

Nie może być zgłoszony żaden protest przy zakończeniu walki. Kwestionowanie decyzji sędziowskiej może odbyć się tylko podczas trwania walki, pod warunkiem, że sędzia główny oraz trener zawodnika uznają że nastąpił błąd sędziowski. Natomiast pod żadnym pozorem nie może być zmieniony wynik walki po tym jak zostanie on ogłoszony na macie.

Kwestionowanie jest akcją, w której trener może za pośrednictwem zawodnika, przerwać akcje i poprosić skład sędziowski o zobaczenie nagrania video i rozważenia ponownie decyzji. Zaznaczone jest, że ta możliwość jest tylko udostępniona w turniejach, w których kontrola nagrań została formalnie zatwierdzona przez FILA lub komitet organizujący zawody (oficjalne kamery mat).

Trener, który pragnie zgłosić protest i kwestionować decyzje sędziowska powinien rzucić lekki przedmiot na matę i pozostać na swoim miejscu, zaraz po odbyciu się kwestionowanej sytuacji. Kierownik maty powinien wtedy przerwać walkę, jak tylko akcja odbywająca się na macie się zakończy. Jeśli grappler nie zgodzi się z decyzją swojego trenera, walka jest wznowiona.

Skład sędziowski iest wtedy proszony do obejrzenia nagrania i ogłoszenia swojej ostatecznej decyzji razem z Sędzią Głównym turnieju, który ma ostateczne zdanie w wypadku niemożności jednoznacznej decyzji.

Każdy grappler ma prawo do jednego protestu na każdą walke. Jeśli po obejrzeniu nagrania, skład sędziowski zmieni decyzje, wtedy protest może być wykorzystany jeszcze raz podczas walki. Jeśli natomiast skład sędziowski utrzyma swoją pierwszą decyzje, walczący grappler traci możliwość protestu i 5 punktów zostaje przyznanych jego przeciwnikowi.

Artykuł 30 - Punkty klasyfikacyjne.

Punkty klasyfikacyjne otrzymane za walki będą używane do ustalenia ostatecznego rankingu.

Zwycięstwo przez Poddanie (5 punktów dla zwycięzcy - 0 dla przegranego)

Zwycięstwo przez poddanie następuje, kiedy grappler przyzna się do swojej przegranej albo werbalnie (przez krzyk lub mówiąc ‘tap/klepie’ lub ‘stop’) lub fizycznie (przez klepanie za pomocą swojej dłoni lub stopy). Z wyjątkiem Mistrzostw Kontynentalnych i Światowych, sędzia główny ma prawo do uznania zwycięstwa przez poddanie, kiedy zaobserwuje próbę poddania i stwierdzi że grappler który wpadł w próbę poddania nie ma szans na ucieczkę z techniki bez uszkodzenia ciała

Zwycięstwo przez Dyskwalifikacje (5 punktów dla zwycięzcy - 0 dla przegranego)

Zwycięstwo przez dyskwalifikacje następuje, kiedy grappler zostaje wykreślony z walki lub turnieju z jakiegokolwiek powodu.

Zwycięstwo przez Zrzeknięcie się Walki (5 punktów dla zwycięzcy - 0 dla przegranego)

Zwycięstwo przez zrzeknięcie się walki następuje, kiedy grappler nie pojawi się do swojej walki na macie lub, kiedy jego strój lub ochraniacze są nie przepisowe.

Zwycięstwo Automatyczne (5 punktów dla zwycięzcy - 0 dla przegranego)

Zwycięstwo automatyczne następuje, kiedy grappler nie może kontynuować walki z jakiegokolwiek powodu lub zostaję uznany za niezdolnego do dalszej walki przez Głównego lekarza zawodów. Trener grapplera może również ogłosić zwycięstwo jego przeciwnika przez rzucenie odpowiednio czerwonego lub niebieskiego ręcznika na mate.

Zwycięstwo przez Wyższość Techniczną (4 punkty dla zwycięzcy - 0 dla przegranego)

Zwycięstwo przez wyższość techniczną następuje, kiedy grappler uzyska przewagę 10 punktową nad swoim przeciwnikiem/przeciwniczką.

Zwycięstwo przez Decyzje (3 punkty dla zwycięzcy - 0 dla przegranego)

Zwycięstwo przez decyzje następuje kiedy margines zwycięstwa jest mniejszy niż 10 punktów.

Zwycięstwo w Dogrywce (2 punkty dla zwycięzcy - 0 dla przegranego)

Zwycięstwo w dogrywce następuje kiedy pierwszy punkt zostanie przyznany zawodnikowi lub kiedy sędzia główny przyzna punkt zgodnie z zasadami rozgrywki

Notka: Przy zwycięstwie za Wyższość Techniczną lub przez Decyzje, 1 punkt klasyfikacyjny będzie przyznawany przegranemu zawodnikowi jeśli udało mu się uzyskać 1 lub więcej punktów technicznych podczas walki.


Słownik

Amplitude: amplituda - wysokość łuku powstałego w wyniku rzutu
Annonce du match: ogłoszenie walki - początek walki, kiedy dwóch zawodników zostało wezwanych na matę
Benjamin: beniaminek - kategoria wiekowa pomiędzy 11 a 12 lat
Cadet: kadet - kategoria wiekowa pomiędzy 13 a 15 lat
Catch: kiedy obserwując akcję, prowadzącej do przymusowego poddania sędzia stwierdzi, ze zawodnik nie może się wybronić z akcji bez kontuzji.
categories d’age- kategoria wiekowa, w której zawodnik startuje, zgodnie ze swoją datą urodzenia.
Categories de poids - kategoria wagowa, w której zawodnik startuje, zgodnie ze swoją wagą w funtach lub kilogramach.
Chef d’appariement - krzyżówkowy - osoba odpowiedzialna za sekretariat zawodów.
Chef du personnel medical - osoba odpowiedzialna za personel medyczny zawodów.
Coordinateur de l’evenement - koordynator zawodów, reprezentant Światowego Komitetu Grapplingu, odpowiedzialny za nadzór i koordynację zawodów. Dysponuje głosem ostatecznym w kwestiach kontrowersyjnych.
Directeur de l’evenement - dyrektor zawodów, osoba odpowiedzialna za komitet organizacyjny lokalnych zawodów
Disqualification- dyskwalifikacja: kiedy grappler zostaje usunięty z zawodów z określonych powodów
Ecolier- młodzicy: kategoria wiekowa pomiędzy 13 a 14 lat
Examen medical-kontrola medyczna: kontrola przed wagą w czasie której uczestnicy są kontrolowani przez zespół medyczny na obecność ewentualnych chorób zakaźnych i problemów dermatologicznych
Karta punktowa: karta na której punkty za akcje i chwyty, jak również kary i naruszenia regulaminu są zapisywane i liczone
Forfait-poddanie: kiedy grappler nie zjawia się na macie do ogłoszonej walki
Forfait medical - poddanie z powodów medycznych: kiedy zawodnik nie może zacząć lub kontynuować walki z powodów kontuzji lub choroby
Fuite de prise-ucieczka z chwytu: kiedy zawodnik unika kontaktu z przeciwnikiem aby przeszkodzić w zainicjowaniu i wykonaniu chwytu
Fuite de tapis-ucieczka z maty: kiedy grappler używa celowo granicy maty aby przeszkodzić przeciwnikowi w zdobyciu punktów lub przymusowym poddaniu.
Sędzia-arbiter: osoba odpowiedzialna na macie, której funkcją jest prowadzenie walki, inicjować i kończyć akcje, określać pozycje chwytów i sygnalizować punkty przyznane przez kierownika maty.
Juge de tapis - kierownik maty - osoba odpowiedzialna za asystowanie sędziemu i wpisywanie punktów w karcie punktowej.
Junior: kategoria wiekowa od 16 do 18 lat
Mise en danger: pozycja zagrożona - grappler jest w pozycji zagrożonej, w następstwie rzutu, spada na łopatki na ziemię. Rzuty prowadzące do zranienia głowy lub szyi są traktowane jako zakazane
Officiel d’appariement: krzyżówkowy, osoba odpowiedzialna za krzyżówki i spisanie wyników walk. Passivite, pasywność: fakt bycia pasywnym w czasie walki jest karany ostrzeżeniem lub utratą punktów
Position neutre, pozycja neutralna: żaden z grapplerów nie ma kontroli. Grapplerzy stają w centrum maty, stopy stawiając w kole centralnym.
Progression des positions de kontrole dominant - rozwój pozycji dominującej: pozycje kontroli dominującej są hierarchiczne w następującej kolejności: unieruchomienie częściowe, całkowite, unieruchomienie tylne.
Prolongations-dogrywka: na zakończenie regulaminowego czasu, w przypadku braku punktów
Repos obligatoire - obowiązkowa przerwa, zasada wg której grappler powinien dysponować 30 minutami przerwy przed następną walką.
Tirage au sort-losowanie - przyznanie numerów grapplerom w czasie wagi. Te numery określają miejsce w krzyżówce zawodów.
Seniorzy: kategoria wiekowa 20 lat i więcej
Victorie par decision-zwycięstwo przez decyzję, kiedy różnica punktów pomiędzy zawodnikami jest mniejsza niż 10 punktów
Victorie par decision majeure: zwycięstwo przez decyzję główną/zasadniczą, kiedy różnica punktów wynosi 10 lub więcej.
Victorie par forfait: zwycięstwo przez poddanie, kiedy zawodnik nie jest w stanie kontynuować walki z powodu kontuzji, jego przeciwnik wygra walkę. Kontuzja w wyniku niedozwolonego chwytu prowadzi do dyskwalifikacji zawodnika, który inicjował akcję.
Victorie par soumission: zwycięstwo poprzez przymusowe poddanie - kiedy zawodnik znajdzie się w sytuacji przymusowego poddania, której nie może uniknąć bez kontuzji i kiedy prosi o przerwanie walki ustnie lub poprzez uderzenie w matę.

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120

100% CZYSTY HYDROLIZAT KOLAGENU

Kolagen SFD PURE GOLD dedykowany osobom dbającym o zdrowy wygląd skóry, a także osobom uprawiającym sport, po kontuzjach sportowych.

Sprawdź
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644
Małe spostrzeżenia po zawodach.
Coś nowego i fajnego.
Jak dla mnie super była możliwość obejrzenia walki gdy był jakiś protest. Wszystkie walki na obu matach były nagrywane co w przypadku protestu dawało sędziom możliwość obejrzenia na monitorze a nie wyświetlaczu kamery oprotestowanego fragmentu walki.

Wielkie Dzięki dla klubu zapaśniczego SOBIESKI Poznań za wypożyczenie tablic punktowych.

Postaram się na dniach znowu dorzucić kilka zdjęć.
A jak dotrze do mnie dysk z nagranymi walkami wrzucę też te ciekawsze walki.

Jacek

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644
Podaję link do strony Polskiego Związku Zapaśniczego, gdzie będziecie mogli pobrać Przepisy walki w grapplingu oraz informacje związane z warunkami otrzymania powołania do kadry grapplingu.

http://www.zapasy.org.pl/Regulaminy.html

Pozdrawiam
Jacek Wróbel

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644
Witam
Podaję dane dotyczące możliwości noclegu w Koninie przed Mistrzostwami Polski:

Pierwsza propozycja:

Internat szkolny przy Zespole Szkół Medycznych, ul Przemysłowa 4, 62-510 Konin
Internat oddalony jest o 100m od hali, w której rozgrywane są zawody. Zdjęcie umiejscowienia internatu i hali zawodów poniżej
Internat może udostępnić maksymalnie 70 miejsc w pokojach 4-osobowych z umywalkami.
Istnieje możliwość rezerwacji noclegu po wpłaceniu zaliczki.

Kontakt do osoby zajmującej się internatem:
Ewa Łętowska tel: 604 966 905 mail: [email protected]

Druga propozycja:
Przy Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika istnieje możliwość noclegu w bursie. Bursa oddalona jest od hali zawodów o 1100m (dane z automapy). Znajduje się ona również bardzo blisko około 300 metrów od dworca głównego PKP.

Posiada ona około 20 miejsc noclegowych w następujących konfiguracjach:

1 pokój 2-osobowy w wyższym standardzie – z własną łazienką i ubikacją
3 pokoje ze wspólną łazienką i ubikacją
Pokoje 4 osobowe niższy standard
Mieszkańcy pokoi bez własnych łazienek i toalet mogą korzystać ze wspólnych łazienek i toalet na piętrze.

Adres strony WWW: http://www.bursa.konin.org/
Rezerwacja telefoniczna
Tel. 063 242-45-58 dyrektor Andrzej Spławski (od godziny 8:00-14:00 od poniedziałku do piątku)

Mapka umiejscowienia bursy w odniesieniu do hali zawodów.http://img25.imageshack.us/img25/7210/kopernikmapkadojciazopi.jpg


Propozycja trzecia
Schronisko młodzieżowe
Lokalizacja ta jest tania, ale nie mieści się bezpośrednio w Koninie.

link do strony schroniska www.schronisko-goslawice.pl/ 

Mapka poglądowa z umiejscowieniem schroniska na tle sieci autobusowej komunikacji miejskiej.
a to link do strony mapki z autobusami jakimi można dojechać do schroniska z dworca PKP
http://www.mzk-konin.com.pl/rozklady/mapaMZKKONIN.htm 
Należy wybrać opcję „dostępne z mapy”

Ceny biletów MZK w Koninie obowiązujące za przejazd (nie są to bilety czasowe czy przystankowe):
Bilet normalny: 2,20
Bilet ulgowy: 1,10
Bilety można kupić również u kierowcy. Cena lekko wyższa niż biletów zakupionych
w kiosku

Propozycja czwarta
www.hotelfugo.konin.lm.pl
[email protected]
ul. Dworcowa 7 62-510 Konin
tel. 063 2437890
Tani hotel blisko hali Rondo.


Pozdrawiam
Jacek WróbelZmieniony przez - JacekWróbe w dniu 2010-06-07 20:55:25

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644
Informacje dotyczące wysokości opłat za licencje zawodnicze i klubowe. Koszt licencji dla dla klubów wynosi 150 zł na jeden rok. Licencja dla seniorów 40 zł, dla juniorów 19-20 lat 20 zł. Obie ważne są na jeden rok.

W następnym poście zamieszczę wykaz klubów i zawodników posiadających wykupioną licencję.
Pozdrawiam
Jacek Wróbel

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644
Nie wiem jak wkleić listę pdf lub jak zrobić link do takiej listy. Czy ktoś może mi pomóc?

Pozdrawiam
Jacek Wróbel

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644
Informuję i przypominam, aby przy rejestracji licencji klubowej mieć dokumenty kopię dokumentów klubu np. wypis z rejestru stowarzyszeń lub prościej z urzędu lub sądu w którym rejestrowaliście klub.
Przydadzą się też takie informacje jak NIP by potem PZZ mógł przesłać fakturę za opłaconą licencję.

Pozdrawiam
Jacek Wróbel

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644
Witam
Przypominam, że rejestracja zawodników tylko dziś (niedziela) do godziny 24:00.

Jednocześnie informuję, że w dniu zawodów NIE BĘDZIE możliwości zrobienia badań lekarskich (sportowych).

Do zobaczenia w Koninie
Pozdrawiam
Jacek Wróbel

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

...
Napisał(a)
Usunięty przez renegat44 za pkt 1 regulaminu
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644MEDALE

Oficjalny Plakat Mistrzostw

Zmieniony przez - renegat44 w dniu 2010-06-16 11:30:48

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
JacekWróbe COPACABANA KONIN
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 425 Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 644
Listy zgłoszonych zawodników.
Proszę o przesłanie korekt na adres [email protected]

Kobiety GI
1 Gałka Joanna 50 kg Grappling Kraków
2 Klaudia Gołdyn 50 kg COPACABANA TEAM
3 Sandra Paszkiewicz 55 kg berserkers team
4 Barbara Sobieraj 60 kg Valiant Gold Team
5 Klaudia Apenit 60 kg berserkers team
6 Karolina Zawodnik 65 kg berserkers team
7 Joanna Dzwigalowska 75 kg WKS Gwardia
8 Marysia Malyjasiak 75 kg berserkers team

COPACABANA TEAM Konin
zapraszam na Puchar Polski BJJ do Konina 26 maja 2012

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Licytacja - oryginalna koszulka karate tsunami

Następny temat

Co się dzieje z Jarkiem Hutkowskim?

WHEY premium