SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

MISTRZOSTWA POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS 2018

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 88606

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
ASNF Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 4467 Napisanych postów 48881 Wiek 33 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 521593


MISTRZOSTWA POLSKI W KULTURYSTYCE I FITNESS (ELIMINACJE DO MISTRZOSTW EUROPY IFBB) KIELCE, 20-22 kwietnia 2018 r.

REGULAMIN


1. HONOROWY PATRONAT
- Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Pan Adam Jarubas
- Prezydent Miasta Kielce – Pan Wojciech Lubawski

2. ORGANIZATORZY
- Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
- KS Filon Warszawa
- Targi Kielce S.A.

3. PARTNERZY
SFD Sp. z o.o. – Sponsor Generalny i Partner PZKFiTS

4. TERMIN I MIEJSCE

Organizowane przez PZKFiTS, 41. Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Kulturystyce i Fitness są jedynymi legalnymi Mistrzostwami Polski w tych dyscyplinach sportu, organizowanymi na mocy Ustawy o Sporcie, Art. 13. p. 1, oraz uznawanymi przez Polskie Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jedynie zwycięzcy tych Mistrzostw mają prawo używać tytułu „Mistrz Polski”, a wyłonione na nich reprezentacje Polski mają prawo uczestniczyć w rywalizacji międzynarodowej. Mistrzostwa odbędą się w dniach:

20-22 kwietnia 2018 r.
w Nowym Centrum Kongresowym
w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1

5. UCZESTNICTWO

W Mistrzostwach Polski w Kulturystyce i Fitness, mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).

Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2018 rok.
Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2018 rok.
Licencję zawodnika opłacają wyłącznie kluby. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.


Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:

BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).

Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na
2018 r., dostępnym na stronie internetowej Związku w zakładce „Komunikaty”:
https://www.pzkfits.pl/wp-content/uploads/2018/02/KFO-2018v2.pdf

W przypadku opłacania wpisowego w dniu weryfikacji, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Polski może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej i w kategorii par.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
- negatywnej weryfikacji,
- rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
- spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do poniedziałku, 16 kwietnia 2018 r., wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod adresem:

https://www.pzkfits.pl/rejestracja/mistrzostwa-polski-2018/9/
UWAGA!!!
W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
- imię i nazwisko,
- klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
- dokładną datę urodzenia,
- dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),
- adres e-mail,
- numer telefonu.
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 150 zł od zawodniczki/ zawodnika.

Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem nazwiska zawodnika (w polu: temat / tytułem)
i dopiskiem „MPK 2018” należy wysłać na konto PZKFITS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji, bez wcześniejszego zgłoszenia internetowego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.

Uczestnicy biorący udział wyłącznie w eliminacjach do Mistrzostw Europy Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness są zwolnieni z opłaty wpisowego.

7. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. (piątek) w godz. 16:00 –

20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Nowego Centrum Kongresowego w Kielcach, przy ul. Zakładowej 1.

Wszyscy juniorzy i weterani, którzy chcą się zakwalifikować na tegoroczne Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów muszą wystartować w eliminacjach rozgrywanych podczas Mistrzostw Polski. Wszyscy juniorzy i weterani, którzy nie będą startowali w kat. seniorów na Mistrzostwach Polski, w wezmą udział wyłącznie w rundzie eliminacyjnej zwolnieni są z opłaty startowej. Zawodnicy muszą przysłać zgłoszenie zgodnie z niniejszym regulaminem. Juniorzy i weterani w kulturystyce i kulturystyce klasycznej, juniorki i weteranki w fitness sylwetkowym oraz juniorzy i weterani w fitness plażowym, a także weteranki w fitness atletycznym weryfikują się w piątek wieczorem na koniec weryfikacji. W kulturystyce i

kulturystyce klasycznej dopuszcza się 2kg nadwagi (wyłącznie dla zawodników biorących udział w eliminacjach).

Juniorki i juniorzy w fitness muszą wystartować w Mistrzostwach (dodatkowe rundy eliminacyjne nie będą dla nich rozgrywane).

Juniorki i weteranki w bikini-fitness weryfikują się w niedzielę przed sesją popołudniową, zgłaszając się do sekretariatu na hali zawodów.

Eliminacje na Mistrzostwa Europy w Kulturystyce oraz Mistrzostw Europy w Fitness: wszyscy zawodnicy i wszystkie zawodniczki ubiegające się o zakwalifikowanie do reprezentacji Polski na w/w zawody muszą wystartować w Mistrzostwach Polski.

Eliminacji w kategorii par mieszanych nie rozgrywa się. Wszystkie pary muszą wystąpić w Mistrzostwach.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,

- Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2018 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej),

- zaświadczenie lekarskie lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca z klauzulą „ Zdolny do zawodów w kulturystyce i fitness”,

- dowód wniesienia opłaty startowej (wydruk dokonania wcześniejszego przelewu lub KP wystawione na zawodach)

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD

z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn, kulturystyka klasyczna i fitness atletyczne kobiet – 60 sekund, fitness i pary mieszane – 90 sekund).

W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się na Hali, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 20:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

Uwaga: Kulturyści niepełnosprawni na wózkach, nie muszą stawiać się na weryfikację

w piątek. Weryfikacja dla nich odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia 2018 r. do godziny 14:00, w hali Nowego Centrum Kongresowego, przy ul. Zakładowej 1.

KATEGORIE:
MISTRZOSTWA POLSKI W KULTURYSTYCE:
Kulturystyka mężczyzn na wózkach: open
Kulturystyka klasyczna mężczyzn: 171 cm, do 175 cm, do 180 cm, +180 cm, open
Kulturystyka mężczyzn: 70 kg, 75 kg, 80 kg, 85 kg, 90 kg, 95 kg, 100 kg, +100 kg, open
Fitness plażowe mężczyzn: 170 cm, 173 cm, 176 cm, 179 cm, 182 cm, 185 cm, +185 cm, open

Fitness plażowe atletyczne mężczyzn: 179 cm, +179 cm
Pary mieszane: open

MISTRZOSTWA POLSKI W FITNESS:
Fitness sylwetkowe kobiet: 158 cm, 163 cm, 168 cm, +168 cm; open
Bikini-fitness kobiet: 160 cm, 162 cm, 164 cm, 166 cm, 169 cm; 172 cm, +172 cm, open
Wellness fitness: 163 cm, +163 cm
Fitness atletyczne kobiet: 163 cm, +163 cm
Fitness kobiet: 163 cm, +163 c,m

Fitness mężczyzn: open
Fit model kobiet: open
Fit model mężczyzn: open

Uwaga: Od tego roku wykonywanie elementów akrobatycznych w programach dowolnych w kulturystyce, kulturystyce klasycznej i fitness atletycznym kobiet jest zabronione. Wykonując program, nie wolno robić wyskoków ani odrywać obu nóg od powierzchni sceny, jeśli żadna inna część ciała nie styka się ze sceną w tym samym momencie.

ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:

– Mistrzostwa Europy w Kulturystyce
– Mistrzostwa Europy w Fitness
– Mistrzostwa Europy Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness

Uwaga 1: PZKFiTS zastrzega sobie prawo łączenia kategorii, jeśli nie będzie co najmniej czterech zawodniczek lub zawodników w danej kategorii. Jeśli w jakiejś konkurencji wystąpi mniej niż trzech zawodników, medale MP nie będą wręczane, a jedynie dyplomy i inne nagrody.

Uwaga 2: Jeśli w jakiejś kategorii będzie mniej niż 6 startujących, nie rozgrywa się półfinałów w tej kategorii, a jedynie finały.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE:

Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki. W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „Trener”.

Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:

– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora nie będą miały wstępu na zaplecze.

PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW

Uwaga: zawody będą przeprowadzone w systemie blokowym: wszystkie kategorie danej konkurencji oraz open i eliminacje do reprezentacji, ale konkurencje będą przeplatane. Zawodnicy i ich trenerzy proszeni są o dokładne sprawdzenie, w którym dniu będą rozgrywane ich konkurencje i kategorie.


PROGRAM CAŁEGO SPORTOWEGO WEEKENDU PZKFiTS W KIELCACH

19 kwietnia 2018 r. (czwartek)
13:00 – 14:00 – obiad
14:00 – 19:00 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Grafit”)
19:00 – 20:00 – kolacja
20:00 – 21:30 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Grafit”)

20 kwietnia 2018 r. (piątek)
09:30 – 13:30 – Seminarium Sędziowskie PZKFiTS (Hotel „Grafit”)
13:30 – 14:30 – obiad
14:30 – 15:30 – Egzamin na wyższe klasy sędziowskie (Hotel „Grafit”)

16:00 – 20:00 – Weryfikacja uczestników Mistrzostw Polski (Nowe Centrum Kongresowe w Kielcach, ul. Zakładowa 1)

21 kwietnia 2018 r. (sobota) – godz. 09:30
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:

Fitness kobiet 163 cm, +163 cm: półfinały (gdy więcej niż 6 zawodniczek)
Fitness mężczyzn open: półfinały (gdy więcej niż 6 zawodników)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn: 171 cm, 175 cm, 180 cm, +180 cm, open
Fitness sylwetkowe kobiet: 158 cm, 163 cm, 168 cm, +168 cm, open

- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2018: kulturystyka klasyczna - pierwsze trójki z każdej kategorii (zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)

- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2018: fitness sylwetkowe - pierwsze trójki z każdej kategorii (zwroty, porównania).
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME JUNIORÓW I WETERANÓW 2018:

- Juniorzy w kulturystyce i kulturystyce klasycznej: runda eliminacyjna jako open (zwroty i pozy obowiązkowe)

- Weterani w kulturystyce i kulturystyce klasycznej: runda eliminacyjna jako open (zwroty i pozy obowiązkowe)
- Juniorki w fitness sylwetkowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)

- Weteranki w fitness sylwetkowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)

SESJA POPOŁUDNIOWA:
Kulturystyka mężczyzn na wózkach open
Fitness plażowe mężczyzn: 170 cm, 173 cm, 176 cm, 179 cm, 182 cm, 185 cm, +185 cm, open
Fitness kobiet: 163 cm, +163 cm: finały (runda 3 i 4), open
Fitness mężczyzn open: finały (runda 3 i 4)
Fitness atletyczne kobiet: 163 cm, +163 cm, open
Fitness plażowe atletyczne mężczyzn: 179 cm, +179 cm, open

- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2018: fitness plażowe mężczyzn - pierwsze trójki z każdej kategorii.
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME JUNIORÓW I WETERANÓW 2018:
- Juniorzy w fitness plażowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty, porównania)
- Weterani w fitness plażowym: runda eliminacyjna jako open (zwroty, porównania)

- Weteranki w fitness atletycznym: runda eliminacyjna jako open (zwroty, pozy obowiązkowe)

22 kwietnia 2018 r. (niedziela) – godz. 09:00
SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA:

Wellness fitness kobiet: 163 cm, +163 cm, open Fit model kobiet open
Fit model mężczyzn open
Bikini fitness: 158 cm, 160 cm, 162 cm, 164 cm
Kulturystyka mężczyzn, kat. 70 kg; 75 kg, 80 kg; 85 kg
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA ME JUNIORÓW I WETERANÓW 2018:
- Juniorki w bikini fitness: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)
- Weteranki w bikini fitness: runda eliminacyjna jako open (zwroty i porównania)

Bikini fitness: 166 cm, 169 cm, 172 cm, +172 cm, open
Kulturystyka mężczyzn: 90 kg, 95 kg, 100 kg; +100 kg, open
Pary mieszane: open

- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2018: bikini fitness - pierwsze trójki z każdej kategorii (zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)

- Eliminacje do reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy 2018: kulturystyka mężczyzn - pierwsze dwójki z każdej kategorii (zwroty, pozy obowiązkowe, porównania)
– Ogłoszenie wyników klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce
– Ogłoszenie wyników klasyfikacji drużynowej Mistrzostw Polski w Fitness

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZAWODÓW W ODRĘBNYM ZAŁĄCZNIKU

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW ZOSTANIE USTALONY PO WERYFIKACJI !!!

Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali oraz hotelu sędziowskim.

Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po poinformowania o nim zawodników swojego klubu.

Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, co wpływa na kolejność startu!!!

REPREZENTACJE KLUBOWE

Zgodnie z Komunikatem 4/2018 PZKFiTS, każdy klub może wystawić tylu zawodników. Ile jest kategorii, ale nie więcej niż 2 w jednej kategorii. Oznacza to 22 zawodników + 1 para w MP w Kulturystyce oraz 20 zawodników / zawodniczek w MP w Fitness.

Kluby mogą wystawić więcej zawodników w każdej kategorii, ale wtedy przed rozpoczęciem rywalizacji w takiej kategorii zostaną rozegrane eliminacje dla zawodników z tych klubów w celu wyłonienia reprezentantów (1 lub 2) tych klubów w tej kategorii. Na weryfikacji klub musi zadeklarować, w których kategoriach chce mieć 1 zawodnika, a w których 2 zawodników.

PUNKTACJA DRUŻYNOWA:
Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski w Kulturystyce wliczane są wyniki:
- 6 najlepszych zawodników w kulturystyce
- 3 najlepszych zawodników w kulturystyce klasycznej
- 4 najlepszych zawodników w fitness plażowym mężczyzn
- 1 zawodnika w fitness plażowym atletycznym mężczyzn
- 1 pary mieszanej

Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski w Fitness wliczane są wyniki:
- 3 najlepszych zawodniczek w fitness sylwetkowym kobiet

- 5 najlepszych zawodniczek w bikini-fitness kobiet
- 1 zawodniczki w fitness atletycznym kobiet
- 2 zawodniczek w fitness kobiet
- 1 zawodniczki w wellness fitness
- 1 zawodnika w fitness mężczyzn

PRZEPISY SPORTOWE I SĘDZIOWSKIE

Zawody będą prowadzone i sędziowane według przepisów PZKFiTS (IFBB) dostępnych w wersji polskojęzycznej na stronie PZKFiTS w zakładce „Przepisy”: http://pzkfits.pl/przepisy_/

NAGRODY:

Zawodnicy na I, II, III miejscach w kategoriach otrzymują medale MP, puchary, dyplomy. Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują dyplomy. Zawodnik zajmujący I miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar i dyplom. Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.

KOMISJA SĘDZIOWSKA:
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora. Zawody są rozgrywane w oparciu o przepisy i regulaminy PZKFITS.

INFORMACJE:
Wszelkich informacji o zawodach udziela:
Biuro PZKFiTS, tel. (022) 550 09 67, e-mail: [email protected]

Zatwierdzam
mgr inż. Andrzej Michalak
Wiceprezes PZKFiTS
dn. 22.02.2018 r
ZAŁACZNIK:

Nowe limity wagi ciała zawodników w zależności od wzrostu:
Kulturystyka klasyczna mężczyzn:
Wzrost (kategoria) do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 0 [kg]
Wzrost (kategoria) do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost (kategoria) do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost (kategoria) do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 7 [kg]
Wzrost (kategoria) powyżej 180 cm:
Dla zawodników ze wzrostem od 180,1 cm do 190 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem od 190,1 cm do 198 cm (włącznie) obowiązuje limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 11 [kg]
Dla zawodników ze wzrostem powyżej 198 cm obowiązuje następujący limit:
Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 13 [kg]


Zmieniony przez - ASNF w dniu 2018-04-10 10:31:50
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11287 Napisanych postów 72491 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 956310
Kulturystyka mężczyzn OPEN - Mistrzostwa Polski w Kulturystyce 2018 - SFD

tutaj podobnie z miniaturą, zamiast z open jest +100kg...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11287 Napisanych postów 72491 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 956310
Kto z forum wybiera się na zawody? :)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
georgu Ivan Groźny Moderator
Ekspert
Szacuny 14601 Napisanych postów 52754 Wiek 33 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 398626
Tradycyjnie już będziemy! W tym roku tylko na niedzielę

MP to nasza coroczna tradycja!
1

MODERATOR DZIAŁU "INNE DYSCYPLINY"
http://www.sfd.pl/[blog]_Brudna_miska_by_georgu-t1156013.html 

Prowadzenie, plany treningowe, plany żywieniowe: [email protected]

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 9 Napisanych postów 565 Wiek 34 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 11561
Ja będę startowac :D
Klasyk 175 cm wzorstu w sobotę
2
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
MARIAN 17 IFBB PRO
Ekspert
Szacuny 10624 Napisanych postów 29968 Wiek 31 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 609600
Ja tez w sobotę;) ale w niedzielę tez bede
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11287 Napisanych postów 72491 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 956310
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
georgu Ivan Groźny Moderator
Ekspert
Szacuny 14601 Napisanych postów 52754 Wiek 33 lat Na forum 17 lat Przeczytanych tematów 398626
Banan
ja od pt do pon


Taki to pożyje!

MODERATOR DZIAŁU "INNE DYSCYPLINY"
http://www.sfd.pl/[blog]_Brudna_miska_by_georgu-t1156013.html 

Prowadzenie, plany treningowe, plany żywieniowe: [email protected]

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 7 Napisanych postów 45 Wiek 33 lat Na forum 5 lat Przeczytanych tematów 2940
Będę, start mam w niedzielę ;)
1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 880 Napisanych postów 6619 Wiek 32 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 267258
Wybiera się ktoś z Bytomia i okolic?

MASA MASA MASA

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11287 Napisanych postów 72491 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 956310
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11287 Napisanych postów 72491 Wiek 37 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 956310
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Pilne! szukamy do programu w Poznaniu mężczyznę do zredukowania,nawet nie trenujacego :)

WHEY premium