SFD.pl - Sportowe Forum Dyskusyjne

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I WETERANÓW w Kulturystyce i Fitness - Wrocław 2015

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

Ilość wyświetleń tematu: 109573

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11243 Napisanych postów 72396 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955348
REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW I WETERANÓW W KULTURYSTYCE I FITNESS
WROCŁAW, 10-11 października 2015 r.

1. ORGANIZATORZY
- Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
- Klub Sportowy „OLIMP” Zabrze

2. TERMIN I MIEJSCE
Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness, odbędą się w dniach 10-11 października 2015 r. w Hali Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.

3. UCZESTNICTWO
W Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów w Kulturystyce i Fitness mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS. Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67). Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2015 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2015 rok. Wysokość opłat podana jest
w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2015 r., dostępnym na stronie internetowej Związku: www.pzkfits.pl w zakładce „Komunikaty”. Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: [email protected], tel. 22-55-00-967).
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Opłaty wnoszone bezpośrednio przed zawodami będą obciążone dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
UWAGA:
- Każdy zawodnik/ zawodniczka uczestniczący w Mistrzostwach Polski Juniorów i Weteranów może wystąpić tylko w jednej kategorii indywidualnej.

4. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 03 października 2015 r. (najpóźniej 7 dni przed startem) wypełniając FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie internetowej PZKFiTS pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/mpjiw_2015/ 
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
UWAGA!!!
Zgodnie z komunikatem finansowo - organizacyjnym PZKFiTS na 2015 rok kara płacona na rzecz PZKFiTS za nieterminowe zgłoszenie zawodnika do imprez rangi Mistrzostw Polski i Pucharów Polski wynosi 100 zł od osoby.
W zgłoszeniu należy podać:
- nazwisko i imię zawodnika/ zawodniczki,
- dokładną datę urodzenia zawodnika/ zawodniczki,
- klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w którego barwach startuje zawodnik/ zawodniczka,
- kategorię startową, w której zamierza wystartować zawodnik/ zawodniczka,
- potwierdzenie dokonania opłaty startowej od każdego zawodnika / zawodniczki.
Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 60,00 zł od zawodniczki/zawodnika.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem (w polu: temat / tytułem) imienia i nazwiska zawodnika i dopiskiem „MPJiW KULTURYSTYKA” należy wpłacić na konto:
95 1050 1588 1000 0023 0682 7755
ING Bank Śląski O/Zabrze
Klub Sportowy „OLIMP” w Zabrzu
41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 315
W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego zgłoszenia pisemnego i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.
Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
- negatywnej weryfikacji,
- rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
- spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

5. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy Mistrzostw Polski Juniorów i Weteranów przyjeżdżają w dniu 10 października (sobota) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne od godz. 9:00 w Hali Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35.
Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w GEM Hotel we Wrocławiu, przy ul. Mianowskiego 2B, tel.: 71 372 90 13, 71 372 92 13
Organizator wynegocjował atrakcyjne ceny. Ponadto hotel dysponuje wolnymi miejscami noclegowymi dla zawodników. Wszyscy zainteresowani zakwaterowaniem proszeni są o bezpośredni kontakt z recepcją hotelu tel. 71 372 90 13 / 71 372 92 13 najpóźniej do dnia poprzedzającego zawody podając hasło KULTURYSTYKA.
W przypadku braku miejsc w GEM Hotel, Miasto Wrocław dysponuje wystarczającą bazą noclegową. Uczestnicy sami rezerwują sobie noclegi w hotelach.

6. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników Mistrzostw Polski Juniorów i Weteranów odbędzie się 10 października 2015 r. (sobota) w godz. 15:00 – 16:30
w Hali Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przy Al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, w kolejności zgodnej z planowanym programem zawodów. Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej. Komisja sędziowska może w trakcie
weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika / zawodniczki nieprzygotowanych do występu lub niebędących w odpowiedniej formie startowej.
Zawodnicy i zawodniczki stają do weryfikacji w stroju startowym do pierwszej rundy oceny sylwetki.
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
- Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2015 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej),
- zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca
- dowód wniesienia opłaty startowej.
Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą stroje startowe do wszystkich rund oraz płytę CD z nagraniem do programu dowolnego. W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie.
W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.
Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się 10 października 2015 r. bezpośrednio po weryfikacji godz. 16:30, po której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów.

7. KATEGORIE:
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I WETERANÓW
1. Juniorki fitness sylwetkowego wszechkategoria (16 - 23 lata – decyduje rocznik)
2. Juniorki bikini fitness wszechkategoria (16 - 23 lata – decyduje rocznik)
3. Juniorki fitness wszechkategoria (14 - 23 lata – decyduje rocznik)
4. Juniorzy fitness wszechkategoria (14 - 23 lata – decyduje rocznik)
5. Juniorzy w fitness plażowym, wszechkategoria (16 - 23 lata – decyduje rocznik)
6. Juniorzy w kulturystyce klasycznej wszechkategoria (16 - 23 lata – decyduje rocznik)
7. Juniorzy młodsi w kulturystyce wszechwag (od 16 do 18 lat – decyduje data urodzenia)
8. Juniorzy kulturyści do 75 kg (19 - 23 lata – decyduje rocznik)
9. Juniorzy kulturyści powyżej 75 kg (19 - 23 lata – decyduje rocznik)
10. Weteranki fitness sylwetkowego wszechkategoria (powyżej 35 lat – decyduje rocznik)
11. Weteranki bikini fitness wszechkategoria (powyżej 35 lat – decyduje rocznik)
12. Weteranki w fitness atletycznym, wszechkategoria (powyżej 35 lat – decyduje rocznik)
13. Weterani w fitness plażowym, wszechkategoria (powyżej 40 lat – decyduje rocznik)
14. Weterani w kulturystyce klasycznej wszechkategoria (+40 lat – decyduje rocznik)
15. Weterani kulturyści do 80 kg (40 – 49 lat – decyduje rocznik)
16. Weterani kulturyści powyżej 80 kg (40 – 49 lat – decyduje rocznik)
17. Weterani kulturyści wszechwag (50 – 59 lat – decyduje rocznik)
18. Weterani kulturyści wszechwag (+60 lat – decyduje rocznik)

Uwaga! W przypadku braku 3 zawodników w jakiejś kategorii, kategorie w miarę możliwości będą łączone.
ELIMINACJE DO REPREZENTACJI POLSKI NA:
Mistrzostwa Świata Juniorów, które odbędą się w grudniu 2015 r. w Salvadorze. Kategorie rozgrywane jako open są jednocześnie eliminacjami do reprezentacji Polski. Dodatkowa runda eliminacyjna będzie rozegrana jedynie w kulturystyce juniorów.
Wszyscy zawodnicy (juniorzy i weterani) kandydujący do wyjazdu na MŚ do Salwadoru muszą mieć paszporty ważne co najmniej do 30.06.2016 r.

8. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Zgodnie z zarządzeniem IFBB, na zawodach nie można już używać bronzerów łatwo ścieralnych. Opaleniznę należy uzyskiwać poprzez stosowanie samoopalaczy (na kilka dni przed zawodami), na które przed wyjściem na scenę nakłada się już tylko oliwkę.
Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na Naradzie Technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „Trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
- drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
- drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

9. PLANOWANY PROGRAM ZAWODÓW
10 października 2015 r. (sobota) godz. 17:00

ELIMINACJE I PÓŁFINAŁY:
juniorki fitness, wszechkategoria runda 1 – programy dowolne
juniorzy fitness, wszechkategoria runda 1 – programy dowolne
juniorki fitness sylwetkowego, wszechkategoria runda 1 – ocena sylwetki w dowolnym bikini, porównania
juniorki bikini fitness, wszechkategoria runda 1 – ocena sylwetki w dowolnym bikini, porównania
juniorki fitness, wszechkategoria runda 2 – ocena sylwetki w dowolnym bikini, porównania
juniorzy fitness, wszechkategoria runda 2 – ocena sylwetki, porównania
juniorzy w fitness plażowym, wszechkategoria runda 1 – ocena sylwetki, porównania
juniorzy w kulturystyce klasycznej, wszechkategoria runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
juniorzy młodsi w kulturystyce, wszechwag runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
juniorzy kulturyści: 75 kg, + 75 kg runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
weteranki fitness sylwetkowego, wszechkategoria runda 1 – ocena sylwetki w dowolnym bikini, porównania
weteranki bikini fitness, wszechkategoria runda 1 – ocena sylwetki w dowolnym bikini, porównania
weteranki w fitness atletycznym, wszechkategoria runda 1 - pozy obowiązkowe, porównania
weterani w fitness plażowym, wszechkategoria – ocena sylwetki, porównania
weterani w kulturystyce klasycznej: wszechwag runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
weterani (40 – 49 lat): 80 kg, + 80 kg runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
weterani (50 – 59 lat): wszechwag runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
weterani (+60 lat): wszechwag runda 1 – pozy obowiązkowe, porównania
UWAGA: W przypadku 6 lub mniej zawodników w kategorii półfinały nie będą rozgrywane

11 października 2015 r. (niedziela)
FINAŁY: ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW godz. 10:00
weterani kulturyści (50 – 59 lat) wszechwag runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
weterani kulturyści (50 – 59 lat) wszechwag runda 3 – programy dowolne
weterani kulturyści (+60 lat) wszechwag runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
weterani kulturyści (+60 lat) wszechwag runda 3 – programy dowolne
juniorki fitness sylwetkowego wszechkategoria runda 2 – T-walking + ocena sylwetki w dowolnym bikini
weteranki fitness sylwetkowego wszechkategoria runda 2 – T-walking + ocena sylwetki w dowolnym bikini
weterani w kulturystyce klasycznej wszechwag runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
weterani w kulturystyce klasycznej wszechwag runda 3 – programy dowolne
I BLOK DEKORACJI: kulturyści weterani 50-59 lat oraz +60 lat, juniorki w fitness sylwetkowym, weteranki w fitness sylwetkowym; weterani w kulturystyce klasycznej.
juniorzy młodsi w kulturystyce wszechwag runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
juniorzy młodsi w kulturystyce wszechwag runda 3 – programy dowolne
juniorzy w fitness plażowym, wszechkategoria runda 2 – prezentacja indywidualna + zwroty
juniorzy kulturyści: 75 kg runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
juniorzy kulturyści: 75 kg runda 3 – programy dowolne
juniorzy kulturyści: + 75 kg runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
juniorzy kulturyści: + 75 kg runda 3 – programy dowolne
weteranki w fitness atletycznym, wszechkategoria, runada 2 - pozy obowiązkowe, dogrywka
weteranki w fitness atletycznym, wszechkategoria runda 3 – programy dowolne
weterani kulturyści (40 – 49 lat): 80 kg runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
weterani kulturyści (40 – 49 lat): 80 kg runda 3 – programy dowolne
II BLOK DEKORACJI: juniorzy młodsi i juniorzy w kulturystyce, juniorzy sylwetka plażowa, weterani 40-49 lat, 80 kg
juniorzy kulturyści – OPEN – tylko mistrzowie (pozy obowiązkowe, porównania)
juniorzy kulturyści – runda eliminacyjna do Mistrzostw Świata w Salwadorze.

PRZERWA do godz. 15:00
OTWARCIE ZAWODÓW
juniorki fitness wszechkategoria runda 3 – programy dowolne
juniorzy fitness wszechkategoria runda 3 – programy dowolne
juniorzy w kulturystyce klasycznej wszechkategoria runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
juniorzy w kulturystyce klasycznej wszechkategoria runda 3 – programy dowolne
juniorki fitness wszechkategoria runda 4 – ocena sylwetki w dowolnym bikini
juniorzy fitness wszechkategoria runda 4 – ocena sylwetki
juniorki bikini fitness, wszechkategoria runda 2 – T-walking + ocena sylwetki w dowolnym bikini
weteranki bikini fitness wszechkategoria runda 2 – T-walking + ocena sylwetki w dowolnym bikini
weterani w fitness plażowym, wszechkategoria, runda 2 – prezentacja indywidualna + zwroty
weterani kulturyści (40 – 49 lat): + 80 kg runda 2 – pozy obowiązkowe, dogrywka
weterani kulturyści (40 – 49 lat): + 80 kg runda 3 – programy dowolne
III BLOK DEKORACJI: juniorki i juniorzy w fitness, juniorzy w kulturystyce klasycznej, juniorki bikini, weteranki bikini, weterani w kulturystyce (40 – 49 lat) + 80 kg.
Wszystkie kategorie weteranów w kulturystyce: OPEN (pozy obowiązkowe, porównania)

OSTATECZNY PROGRAM ZAWODÓW BĘDZIE ZATWIERDZONY PO WERYFIKACJI !!!
Ostateczny program zawodów przekazywany jest niezwłocznie sędziom funkcyjnym (głównym, sekretarzom, nagrań, rozprowadzającym), podawany przez spikera zawodów do publicznej wiadomości, a także rozwieszany przy szatniach oraz widocznych miejscach na hali.
Kierownicy ekip zobowiązani są do zapoznania się z aktualnym programem zawodów i po weryfikacji poinformować o nim zawodników swojego klubu.
Z uwagi na liczbę zgłoszonych zawodników, niektóre kategorie mogą zostać połączone, w innych mogą zostać rozegrane tylko rundy finałowe lub w ogóle mogą nie zostać rozegrane, co wpływa na kolejność startu!!!

10. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej Mistrzostw Polski wliczane są wyniki dziesięciu najlepszych zawodniczek i zawodników z danego klubu, wg punktacji obowiązującej w IFBB.

11. NAGRODY:
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW I WETERANÓW:
Zawodnicy zajmujący I, II, III miejsce w swojej kategorii otrzymują medale, puchary oraz dyplomy.
Zawodnicy zajmujący miejsca IV-VI w swojej kategorii otrzymują dyplomy.
Zawodnik zajmujący I miejsce w kategorii OPEN otrzyma puchar i dyplom.
Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary oraz dyplomy.
Organizator przewiduje nagrody rzeczowe – w zależności od liczby i hojności sponsorów.

12. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

14. INFORMACJE
Szczegółowych informacji o imprezie udziela: Jerzy Szymański - telefon kom.: 501 585 311.
Zatwierdzam mgr inż. Andrzej Michalak, Wiceprezes PZKFiTS / dn. 02.09.2015 r.
Organizator Jerzy Szymański,Prezes K.S. „Olimp” Zabrze


WAŻNE !!!
Wymagania odnośnie stroju:
W żadnej z konkurencji kobiecych nie wolno używać pantofli na koturnach (platformach)
Dozwolona grubość podeszwy to maksymalnie 1 cm, wysokość szpilki – 12 cm.
Nie wolno używać majteczek bikini w formie stringów.
Nie wolno mieć na ciele (pępek, twarz) kolczyków ani innych metalowych ozdób. Dozwolone są tylko kolczyki w uszach oraz skromna biżuteria (bransoletki) na nadgarstkach plus obrączka na palcu.
Nie wolno używać łatwościeralnych bronzerów, nanoszonych tuż przed wyjściem na scenę.
Można je zastąpić stosowanymi 2-3 dni wcześniej samoopalaczami.

AKTUALNE LIMITY WAGI CIAŁA ZAWODNIKÓW W ZALEŻNOŚCI OD WZROSTU W FITNESS MĘŻCZYZN ORAZ KULTURYSTYCE KLASYCZNEJ

JUNIORZY:
Fitness mężczyzn: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100
Kulturystyka klasyczna:
Wzrost do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100
Wzrost do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 1 [kg]
Wzrost do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 3 [kg]
Wzrost do 190 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost do 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4,5 [kg]
Wzrost powyżej 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 5 [kg]

WETERANI
Kulturystyka klasyczna:
Wzrost do 168 cm: Maks. waga ciała [kg] = wzrost [cm] – 100
Wzrost do 171 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 2 [kg]
Wzrost do 175 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 4 [kg]
Wzrost do 180 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 6 [kg]
Wzrost do 190 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 8 [kg]
Wzrost do 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 9 [kg]
Wzrost powyżej 198 cm: Maks. waga ciała [kg] = (wzrost [cm] – 100) + 10 [kg]
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
...
Najnowsza odpowiedź. Aktualizacja:
Zgłoś naruszenie
MARIAN 17 IFBB PRO
Ekspert
Szacuny 10626 Napisanych postów 29963 Wiek 31 lat Na forum 14 lat Przeczytanych tematów 609342
Ja z wyniku tez sie bardzo ciesze;) szkoda ze to faktycznie ostatni rok juniorski;( to do zobaczenia w Klodzku;)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11243 Napisanych postów 72396 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955348
Jedna z ważniejszych imprez w Kulturystyce i Fitness przed nami - już za niecały tydzień

Masa naszych użytkowników i użytkowniczek staruje na tych zawodach - zachęcam każdego z osobna do umieszczania zdjęć swojej sylwetki , najlepiej podając także swoje imię i nazwisko - wtedy wrzucę takie zdjęcie na stronę główną forum - do kafelków!

Oczywiście na zawodach będziemy i zrobimy z nich pełną relację foto & video , bedą także ciekawe wywiady . Nie ma co się ukrywać, kto będzie chciał się pokazać - śmiało, kto ma ochotę na zawodach porozmawiać lub mieć z nami (SFD TV) wywiad - również nas łatwo znajdziecie

Zostało 7 dni , zapraszamy do śledzenia dzienników w dziale https://www.sfd.pl/Przygotowanie_do_zawodów-f458.html oraz w działach z blogami treningowymi , gdzie spora rzesza zawodniczek i zawodników prowadzi swoje zapiski i opisuje przygotowania do najważniejszego startu w tym roku
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 1503 Napisanych postów 4122 Wiek 31 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 393134
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 86 Napisanych postów 1142 Wiek 39 lat Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 48688
Ja tam się nie znam ale forma słaba jak na zawody ale powodzenia i obym się mylił
1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 26 Napisanych postów 420 Wiek 29 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 12644
Tomasz Leśniowski - 75kg Juniorzy
3tyg do MPJ (teraz ogolony i lepiej to wyglada, sory za jakość).

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
megan292 Mistrzyni Polski FB
Ekspert
Szacuny 453 Napisanych postów 846 Wiek 46 lat Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 22024
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Bull Administrator
Ekspert
Szacuny 923 Napisanych postów 55280 Wiek 49 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 336040
daj nowe to zmienię natychmiast
1
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Banan BOSS FORUM Administrator
Ekspert
Szacuny 11243 Napisanych postów 72396 Wiek 36 lat Na forum 20 lat Przeczytanych tematów 955348
Bull
daj nowe to zmienię natychmiast
Dwóch pierwszy kolegów już na głównej SFD!
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 218 Napisanych postów 604 Wiek 44 lat Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 41760
Megan czekamy na nowe:)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Bull Administrator
Ekspert
Szacuny 923 Napisanych postów 55280 Wiek 49 lat Na forum 21 lat Przeczytanych tematów 336040
Juniorka spanikowała chyba :)
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
megan292 Mistrzyni Polski FB
Ekspert
Szacuny 453 Napisanych postów 846 Wiek 46 lat Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 22024
Foty się same nie zrobią ;P

Voila:

Zmieniony przez - megan292 w dniu 2015-10-04 15:50:07
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Istotne zmiany w programie Olympii w Pradze!

Następny temat

Nordic Pro 2015

Obnizka