SFD.pl - fitness, kulturystyka, trening, dieta i suplementacja

Kontuzje urazy rehabilitacja

temat działu:

Zdrowie i Uroda

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 79371

Nowy temat Wyślij odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 23 Napisanych postów 306 Wiek 44 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 640
To tyle na temat kolan i ich urazów. potem zaatakuję staw skokowy.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 23 Napisanych postów 306 Wiek 44 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 640
I jeszcze jedno:
Krwiak stawu kolanowego - jako problem diagnostyczny i leczniczy
Opracował prof. dr hab. med. T. Trzaska Z Katedry Medycyny Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
i z Oddziału Ortopedii i Chirurgii Urazowej Zespołu Klinik Specjalistycznych Szpitala w Puszczykowie.
Kierownik Katedry: prof.dr habil.med. J. Smorawiński
Ordynator Oddziału: prof. dr hab. med. T. Trzaska


Krwiak stawu kolanowego występuje bardzo często i jest skutkiem wielu urazów, wypadków jak i kontuzji sportowych. Przy stwierdzeniu krwiaka stawu kolanowego należy zawsze rozpoznać przyczynę krwawienia.

Śledząc literaturę oraz poglądy na temat krwiaka wygłaszane na krajowych międzynarodowych zjazdach naukowych należy jednoznacznie stwierdzić, że właściwe i szybkie rozpoznanie uszkodzeń struktur wewnątrzstawowych, którym towarzyszy występowanie krwiaka stawu kolanowego stanowi klucz do prawidłowego leczenia a w związku z tym w efekcie do szybkiego powrotu właściwej sprawności ruchowej.

Przed wieloma laty znakomity specjalista w chirurgii kolana i medycynie sportowej Amerykanin De Haven powiedział :” Każdy krwiak stawu kolanowego powinien być diagnozowany artroskopowo „. Podobne poglądy głosi Fritschy podając jednocześnie statystykę uszkodzeń struktur stawu kolanowego które stwierdził podczas artroskopii stawów kolanowych w których występował krwiak.

W naszym piśmiennictwie w latach 90-tych pojawiają się pierwsze sygnały dotyczące wagi problemu krwiaka stawu kolanowego (2.3.4.). Wszyscy autorzy zarówno krajowi jak i zagraniczni (1.2.) uważają, że najczęstszymi uszkodzeniami z równoczesnym występowaniem krwiaka stawu kolanowego są uszkodzenia więzadeł krzyżowych oraz chrząstki stawu kolanowego. Biorąc pod uwagę fakt że urazy związane z uprawianiem sportu tylko w niewielkim stopniu ustępują uszkodzeniom spowodowanym w innych wypadkach (komunikacyjnych, w pracy) jest to zjawisko wysoce niepokojące.

Tradycyjne postępowanie lecznicze w przypadku krwiaka stawu kolanowego w postaci nakłucie kolana i odbarczenie krwiaka oraz unieruchomienie kolana w opatrunku gipsowym na okres 10 - 14 dni. w obecnym stanie wiedzy jest niewystarczające i niewłaściwe W tych przypadkach oczywiście nic nie wiemy jakie struktury stawu kolanowego zostały uszkodzone które spowodowały krwawienie do wnętrza stawu. Leczy się więc skutek a nie przyczynę co w efekcie przedłuża znacznie okres właściwego leczenia. Leczenie artroskopowe stawów kolanowych ze współistniejącymi krwiakami leczenie może jest być doraźne i odroczone. Ponadto warunkuje to zarówno sposób znieczulenia (diagnostyka artroskopowa wykonywana jest zwykle w znieczuleniu miejscowym) jak i zaskoczenie spostrzeganymi zmianami , zarówno ich rodzajem jak i rozlegścią.

a) doraźne: po wypłukaniu krwiaka oraz usunięciu skrzeplin uszkodzone struktury wnętrza stawu kolanowego są zdecydowanie bardziej widoczne co znakomicie pomaga w wykonaniu następujących zabiegów takich jak:
· resekcja całkowicie zerwanego ACL (pozostawione może blokować kolano). W wyjątkowych przypadkach wykonujemy jednoczasową rekonstrukcję ACL.
· resekcję PIP i PMP
· wyjęcie ciał wolnych i półwolnych

b) odroczone : zazwyczaj w znieczuleniu podpajęczym , zewnątrzoponowym lub ogólnym przebiega w postaci:
· rekonstrukcji więzadeł krzyżowych metodą artroskopową lub otwartą
· transpozycji chrzęstno - kostnej
· plastyki mozaikowej (metoda otwarta i zamknięta)
· resekcji lub szyciu uszkodzonych łękotek
· zeszycia troczków.

Uzyskane wyniki w artroskopowej diagnostyce krwiaka stawu kolanowego są często zaskakujące i bardzo często są powodem całkowitej zmiany dotychczasowego schematu leczenia.

Materiał.
Analizując 10 000 artroskopii stawu kolanowego wykonanych w Oddziale Ortopedii i Chirurgii Urazowej Wielospecjalistycznego Szpitala w Puszczykowie w latach 1983-2002 krwiak był stwierdzony w 1300 stawach kolanowych co stanowi 54 %. Dokładna analiza przyczyn krwawienia do stawu kolanowego wykazała, że urazy w pracy stanowiły 23.0%, komunikacyjne 21,6% i związane ze sportem 55,4%. Uszkodzenia więzadeł krzyżowych stwierdzono w 702 kolanach (54,0 %) a uszkodzenia chrząstki powodujące krwawienie występowało w 637.kolanach (49,0 %). Uszkodzenia łękotek stanowiły jedynie 19.0 % i były obecne w 247 kolanach. Uszkodzenia więzadeł krzyżowych częściowe lub całkowite w 94% dotyczyły więzadła krzyżowego przedniego. W 372 kolanach były to uszkodzenia izolowane, w 110 kolanach były uszkodzone jednocześnie więzadła poboczne (przeważnie przyśrodkowe). U 123 chorych spostrzegano towarzyszące uszkodzenia chrząstki a u 97 łękotek. Uszkodzenia chrząstki stawowej w 85.5 % dotyczyły rzepki. W następnej kolejności zmiany chrząstki stawowej dotyczyły kłykcia udowego przyśrodkowego (11.5 %). W pojedynczych przypadkach patologia chrząstki była widoczna na powierzchniach stawowych przedziału bocznego.

A n a t o m i a z m i a n spostrzeganych w obrębie struktur stawu kolanowego po ewakuowaniu krwiaka przedstawia się następująco:

Więzadła krzyżowe: Struktura więzadeł krzyżowych przeważnie była widoczna w postaci całkowitego przerwania wszystkich włókien, których przebieg był dowolny. Przy częściowych zerwaniach jedynie część włókien jest wyraźnie zerwana w różnych miejscach. Zazwyczaj widoczne są punkty krwawienia. Niekiedy obserwujemy obraz pozornej ciągłości wiązadła krzyżowego. Jednak przy wnikliwej obserwacji widoczne są wynaczynienia śródtorebkowe. W tych przypadkach po przecięciu otaczającej torebki ACL eksplodują końce przerwanego więzadła w postaci tzw.” szczotki”. Trzeba tutaj zaznaczyć, że bardziej unaczyniona jest torebka więzadła krzyżowego tylnego.

Chrząstka stawowa: zmiany patologiczne spostrzegane po świeżych urazach stawu kolanowgo występują w postaci
- złamań chrzęstno-kostnych
- złamań brzeżnych rzepki
- ubytków chrzęstnych lub chrzęstno-kostnych o wyraźnych granicach z dnem wypełnionym skrzeplinami.
Uszkodzenia w postaci ciała wolnego o różnej wielkości, często dokładnie odpowiadające ubytkowi stwierdzono w 87 kolanach . Rozkawałkowane ciała wolne stwierdzono w 35 kolanach i były skutkiem urazu o charakterze zmiażdżeniowym.

Złamania śródstawowe kolana: z uszkodzeniami powierzchni stawowych kłykci piszczelowych stwierdzono w 27 kolanach a załamania awulsyjne wyniosłości międzykłykciowej w 9 .kolanach.

Troczki: W 6.6 % przypadków (46 kolan) obserwowano rozerwane troczki rzepki , przeważnie przyśrodkowe. Mają wówczas postać postrzępionych fragmentów struktury włóknistej często przemieszanych ze skrzeplinami.

Fałdy maziowe: W pojedynczych przypadkach obserwuje się zerwanie PMP , zazwyczaj stwierdza się zerwanie PIP. Czasami zerwanie to przedstawia się tak masywnie, że może dla mniej doświadczonych ortopedów być spostrzegane jako zerwanie ACL.

Łękotki: uszkodzenia łękotek, którym towarzyszy krwawienie do jamy stawowej to jedynie uszkodzenia przytorebkowe w tzw. strefie czerwonej (97/247 uszkodzonych łękotek, co stanowi 13,8 %).

Leczenie
a) doraźnie: po wypłukaniu krwiaka, usunięciu skrzeplin i dokładnym ustaleniu przyczyny krwawienia leczono 874 kolana co stanowi 65,1 %. Wykonano w 473 kolanach resekcję całkowicie zerwanego ACL (pozostawione może blokować kolano),- resekcję PIP i PMP wykonano w 67 kolanach i wyjęcie ciał wolnych i półwolnych w 122 kolanach
b) odroczone: planowane, zazwyczaj w znieczuleniu podpajęczym, zewnątrzoponowym lub ogólnym poległąo na: rekonstrukcji więzadeł krzyżowych metodą artroskopową w 699 kolanach, otwartą (metodą Hertla) w 3 kolanach. transpozycji chrzęstno-kostnej (na otwartym kolanie) w 97 kolanach plasytyce mozaikowej w 135 kolanach resekcji częściowej uszkodzonych łękotek w 171 kolanach resekcji całkowitej w 63 kolanach lub szyciu w 13 kolanach (sporadycznie u sportowców) zeszyciu troczków.

Wyniki: oceny artroskopowej 1300 kolan z obecnością krwiaka śródstawowego potwierdzają dotychczasowe spostrzeżenia, że najczęstszą przyczyną pourazowego krwawienia do stawu kolanowego są uszkodzenia więzadeł krzyżowych (54%) a w następnej kolejności krwiak kolana spowodowany jest uszkodzeniem chrząstki stawowej (49%). Przytorebkowe uszkodzenia łękotek powodują powstanie krwiaka kolana w 13.8 %. Uszkodzenia troczków w omawianym materiale stanowią 2 %.

Precyzyjne rozpoznanie przyczyny krwawienia pozwoliło na wdrożenie właściwego leczenia przyczynowego. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci w wieku od 16 do 30 lat a szczególnie między 16 i 20 rokiem życia oraz między 26 a 30 rokiem życia. Najczęstszą lokalizacją zmian wywołujących krwawienie do stawu kolanowego były w 54 % przypadków uszkodzenia więzadeł krzyżowych , następnie w 49 % były to uszkodzenia chrząstki stawowej a jedynie w 13% przypadków przyczyną krwawienia były przytorebkowe uszkodzenia łękotek.( liczba ponad 100% wynika z tego, że w wielu przypadkach uszkodzenia dotyczyły kilku struktur wewnątrzstawowych).

Dyskusja dotychczasowe leczenie krwiaka stawu kolanowego w formie nakłucia stawu i unieruchomienia chorej kończyny opatrunkiem gipsowym na okres ok. 14 dni jest na obecnym etapie wiedzy i możliwości diagnostycznych nie wystarczające. Obecnie opierając się na doniesieniach w literaturze światowej i krajowej oraz na doświadczeniach własnych zasadą jest dokładne ustalenie przyczyn krwawienia do jamy stawowej. Jest to możliwe po kompletnym wypłukaniu krwi, usunięciu skrzeplin i precyzyjnej artroskopowej ocenie wszystkich struktór stawu kolanowego. Ta dokładna ocena przyczynowa umożliwia szybkie wdrożenie właściwe leczenie.

Postępując wg. tych zasad w wielu przypadkach przyczyniamy się do:
· szybkiego powrotu do pełnej sprawności ruchowej
· w rozrachunku całościowym jedynie takie postępowanie jest korzystne ekonomicznie
· w przypadkach postępowania tradycyjnego u przeważającej liczby chorych występuje zjawisko znacznego skrócenia kariery sportowej a niekiedy jest powodem całkowitego jej zakończenia.


W wielu przypadkach jeszcze u nas dominuje strach przed leczeniem operacyjnym. Nadal słyszy się głosy i osądy które były aktualne w latach 70-tych i brzmiały one następująco „leczenie operacyjne nie gwarantuje poprawy i bardzo często kończy karierę sportową” (Rakic) Obecnie na całym świecie obowiązuje zasada „ leczenie operacyjne skraca czas ograniczenia sprawności ruchowej i przyczynia się wydatnie do powrotu do pełnego wyczynu sportowego.

Wnioski.
1. Krwiak stawu kolanowego jest jedynie skutkiem uszkodzenia struktur wenątrz stawowych kolana.

2. Podstawowym postępowaniem w przypadku krwiaka kolana jest szybkie jego wypłukanie i artroskopowa ocena wnętrza stawu.

3. Tylko szybkie ustalenie przyczyny krwawienia do jamy stawowej umożliwi właściwe leczenie i powrót pełnej sprawności ruchowej a zatem do czynnego uprawiania sportu. .
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 494 Napisanych postów 9533 Wiek 38 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 18704
a źródła wszędzie podane ??

XXX Boofi XXX
Hard Core Straight Edge
"Blood and Guts bro , thats the way it goes !!" - lifter ?

Nie dyskutuj z d****em. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
jakryc ZASŁUŻONY
Ekspert
Szacuny 204 Napisanych postów 13874 Wiek -6408 dzień Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 158206
no fajne, może się przydać, ale....jak wyżej...
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 494 Napisanych postów 9533 Wiek 38 lat Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 18704
ktoś się może obrazić

XXX Boofi XXX
Hard Core Straight Edge
"Blood and Guts bro , thats the way it goes !!" - lifter ?

Nie dyskutuj z d****em. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.

...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 23 Napisanych postów 306 Wiek 44 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 640
rzczej nikt się nie obrazi. na tyle ile mogłem podałem źródła.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 23 Napisanych postów 306 Wiek 44 lat Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 640A tu troche o stawie skokowym i jego kontuzjach
pozdrawiam
http://www.sfd.pl/temat218283/Zmieniony przez - alecki w dniu 2005-08-19 19:15:57
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 3 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 33
Panowie
ja mam pytanie czy ktoś wie może coś na temat lumbago czyli problemów z krążkiem międzykręgowym(dyskiem).Jeśli mógłbym prosić o jakąś poradę w sprawie leczenia albo rehabilitacji to proszę o odpowiedź
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 3 Na forum 13 lat Przeczytanych tematów 33
Już 4 razy miałem bóle z tego powodu Gram w piłkę i ćwiczę od czasu do czasu na siłowni. Mam 16 lat .Miałem robioną tomografię komputerową kręgosłupa lędźwiowego i wyszło że mam niewielkie uogólnione uwypuklenie pierścienia włóknistego krążka międzykręgowego bez cech stenozy worka oponowego(żadnych zmian kostnych nie ma). Trwa już to 2,5 miesiąca Lekarz zalecił mi basen i ćwiczenia gorsetu(tylko na leżąco) ale po tych ćwiczeniach jeszcze bardziej mnie boli. Został tylko basen i siedzenie w domu. Co mam robić?Jeszcze teraz pojadę do specjalist medycyny sportowej. Proszę o radę co robić aby to przestało i może jak uniknąć ponownego nawrotu.
...
Napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10680 Napisanych postów 45024 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 57734
Alecki chyba z nieba mi spadłeś chociaż nie wiem czy potrafisz mi pomóc;))
W kwietniu zafundowałam sobie paskudny i b.poważny uraz stawu skokowego,który musiał być leczony operacyjnie...skręcono mnie śrubką;))Po jej wyjęciu zaczęłam rehabilitację ale do tej pory nie moge obciążać chorej nogi i chodzę o kulach.Ze względu na to,że jakiś czas to jeszcze potrwa a powoli wysiada mi kręgosłup w części krzyżowo-lędźwiowej,nadgarstki i mięśnie ramion szukam tu pomocy:)
Myślę,że powinnam odciążyć kręgosłup(tylko jak,skoro nie dotarabanię się na basen?),wzmocnić mięśnie ramion a na nadgarstki zakładać ortezy...ale jestem laikiem i nie wiem czy nie piszę teraz głupot.
Jesli możesz pomóc to czekam na odzew...jeśli nie Twój to kogoś,kto czyta ten dział:)
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Potencja - zbyt częste wzwody :/

Następny temat

jak sie opalic %-)