SFD.pl - fitness, kulturystyka, trening, dieta i suplementacja

REGULAMIN SPORTOWEGO FORUM DYSKUSYJNEGO

Podstawowe zasady korzystania z Forum:

 • Forum służy wymianie informacji i doświadczeń wśród entuzjastów sportu.
 • Każdy ma prawo zadać pytanie lub udzielić odpowiedzi zgodnie z zasadami Regulaminu niezależnie od stopnia zaawansowania.
 • Na Forum obowiązują zasady wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
 • Wypowiedzi stanowią własność intelektualną autorów i nie mogą być powielane bez ich zgody poza serwisem.
 • Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje.
 • Żadne wypowiedzi nie powinny być traktowane jako materiał instruktażowy.
 • Korzystanie z forum jest bezpłatne.
 • Jeśli w krótkim czasie z danego IP zostanie pobranych więcej niż 500 stron, to adres zostanie zablokowany.
 • Właścicielem serwisu jest SFD Spółka Akcyjna w Opolu prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą "SFD Spółka Akcyjna" z siedzibą przy ul. Głogowskiej 41 w Opolu (45–315) której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000373427 o kapitale zakładowym 4 549 091,00 PLN (w całości opłacony), NIP: 754-302-22-22 , REGON: 160360680.
 • Do użytkowania forum znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia “Regulaminu”.

Na Forum zabrania się:

 1. Zamieszczania wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich lub jawnie szydzących z jakiegokolwiek sportu/systemu walki/sztuki walki lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.
 2. Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
 3. Zamieszczania ofert kupna, bądź wskazywania lokalizacji umożliwiającej zakup środków oraz przedmiotów, których posiadanie lub handel jest zakazany prawem RP
 4. "Zaśmiecania" działów informacjami nie związanymi z ich przeznaczeniem oraz umieszczania adresów e-mail.
 5. Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
 6. Zamieszczania reklam (nazw) konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm, które nie mają opłaconej reklamy w postaci banera na Sportowym Forum Dyskusyjnym. Niedopuszczalne jest umieszczanie wypowiedzi bez żadnej wartości merytorycznej - zawierających wyłącznie reklamę.
 7. Podawanie adresów internetowych (www / e-mail), cenników, informacji o promocjach lub telefonów możliwe jest jedynie w wykupionym dziale komercyjnym.
 8. Podejmowania jakichkolwiek działań komercyjnych, bez wcześniejszego porozumienia z administracją.
 9. Świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.
 10. Zamieszczanie publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.
KARĄ ZA NARUSZENIE POWYŻSZYCH ZASAD JEST USUNIĘCIE WYPOWIEDZI.
W RAZIE PONOWNEGO NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO TYCH REGUŁ UŻYTKOWNIK MOŻE ZOSTAĆ POZBAWIONY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z FORUM (BAN). W RAMACH OSTRZEŻENIA MODERATOR MOŻE PRZYZNAĆ RÓWNIEŻ NAGANĘ. OTRZYMANIE TRZECH NAGAN W OKRESIE 30 DNI SKUTKUJE AUTOMATYCZNĄ BLOKADĄ KONTA NA 24 H.

Statusy na forum

 • Bold - użytkownik uznany przez innych użytkowników oraz moderatorów za osobę o ponadprzeciętnej wiedzy w danym temacie (kolor ciemnoniebieski).
 • Moderator- użytkownik uznany przez innych użytkowników oraz moderatorów za osobę wiarygodną, obiektywną, której na ich wniosek nadano uprawnienia i narzędzia pozwalające moderować określony tematycznie obszar forum.
 • Moderatorzy zobowiązują się przestrzegać prawa i dobrych obyczajów eliminując z serwisu treści łamiące je. (sfd kolor zielony, insomnia kolor czerwony).
 • Moderator komercyjny - osoba zatrudniana i reprezentująca daną firmę, sponsora (kolor pomarańczowy).
 • Administrator - osoba jako jedyna mianowana przez właściciela forum, reprezentująca go na forum, odpowiedzialna za przestrzeganie prawa i do dobrych obyczajów w serwisie (kolor fioletowy).
Każde żądanie usunięcia jakichkolwiek informacji na forum musi być zgłoszone za pośrednictwem widocznej przy wypowiedzi funkcji "zgłoś naruszenie regulaminu" (odnośnie tematów) i/lub "zgłoszenie naruszenia" (odnośnie postów).