SFD.pl - fitness, kulturystyka, trening, dieta i suplementacja

Test sprawnościowy do jednostek antyterrorystycznych

temat działu:

Sztuki Walki

Ilość wyświetleń tematu: 75273

napisał(a)
Początkujący
Szacuny 23 Napisanych postów 2860 Wiek 28 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 41203
Witam,nie znalazłem na sfd tematu z dokładnie określonymi wymogami odnośnie testów sprawnościowych do jednostek AT,jest na forum pare osób które są pracą w AT zainteresowane(w tym i ja _więc postanowiłem nieco przybliżyć temat. Jest to test sprawnościowy do jednostek AT w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wraz z systemem punktacji. Opis tego testu znalazłem w necie.


Zasady ogólne

1. Egzamin sprawności fizycznej odbywa się w jednym dniu, po przedłożeniu przez kandydata lub funkcjonariusza, zwanego dalej "egzaminowanym", aktualnego zaświadczenia lekarskiego zezwalającego na wykonywanie forsownych ćwiczeń fizycznych.

2. Podczas egzaminu sprawności fizycznej zespół może zezwolić egzaminowanemu na powtórzenie poszczególnych ćwiczeń lub testów w tym samym dniu. Egzamin poprawkowy, w razie nie zdania egzaminu sprawności fizycznej, wyznacza się w terminie 30 dni od daty poprzedniego egzaminu.

3. Funkcjonariusz pełniący służbę w grupie antyterrorystycznej ABW podlega okresowemu egzaminowi sprawności fizycznej raz w roku, w wyznaczonym terminie.

II. Opis ćwiczeń i testów sprawnościowych oraz normy wydolności

1. Test Coopera - ocena wydolności i wytrzymałości egzaminowanego (bieg 12 min).

Przebieg:

Test powinien odbywać się na bieżni okrężnej (400-500 m). Egzaminowany staje na linii startu i na komendę "start" rozpoczyna bieg. W ciągu 12 minut stara się pokonać jak najdłuższy dystans. Po upływie 12 minut na komendę "stop" egzaminowany zatrzymuje się.

Normy:

3.200 m - ocena b. dobra (5 pkt.),

3.000 m - ocena dobra (4 pkt.),

2.800 m - ocena dostateczna (3 pkt.),

poniżej 2.800 m - ocena niedostateczna (0 pkt.).

2. Podciąganie się na drążku nachwytem - ćwiczenie ocenia siłę ramion i obręczy kończyn górnych.

Przebieg:

Na komendę "gotów" egzaminowany wyskakuje do zwisu nachwytem o ramionach wyprostowanych i pozostaje w bezruchu. Na komendę "ćwicz" podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej drążka, wraca do pozycji wyjściowej i ponawia ćwiczenie. Podczas wykonywania ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. Oceniający głośno wymienia kolejne liczby zaliczonych podciągnięć. Jeżeli egzaminowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np. nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych, oceniający powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.

Normy:

20 podciągnięć - ocena b. dobra (5 pkt.),

15 podciągnięć - ocena dobra (4 pkt.),

10 podciągnięć - ocena dostateczna (3 pkt.),

poniżej 10 podciągnięć - ocena niedostateczna (0 pkt.).

3. Bieg wahadłowy na dystansie 10 x 10 m - test oceniający szybkość i zwrotność egzaminowanego.

Przebieg:

Przeprowadzenie próby wymaga następującego ustawienia sprzętu: na linii startu, będącej jednocześnie linią mety, ustawia się jedną chorągiewkę, a następnie w odległości 10 metrów od niej - drugą.

Egzaminowany staje przed linią startu (stopa nie może dotykać linii) i na sygnał biegnie do drugiej chorągiewki, okrąża ją i wraca do pierwszej.

Opisana czynność powtarzana jest pięciokrotnie. Czas zatrzymywany jest w momencie przebiegnięcia linii mety po raz piąty.

Normy:

27 sek - ocena b. dobra (5 pkt.),

29 sek. - ocena dobra (4 pkt.),

31 sek. - ocena dostateczna (3 pkt.),

powyżej 31 sek. - ocena niedostateczna (0 pkt.).

4. Tor sprawnościowy - próba oceniająca sprawność, wytrzymałość, siłę, zwinność oraz cechy wolicjonalne egzaminowanego, tj. odwagę, upór, zaciętość.

Przebieg:

Egzaminowany staje na linii startu znajdującej się przed pierwszą przeszkodą. Na komendę "start" rozpoczyna pokonywanie toru. Wszystkie przeszkody wchodzące w skład toru pokonuje samodzielnie.

W przypadku nieudanej próby pokonania jednej z przeszkód wraca i po raz kolejny ją pokonuje (aż do skutku). Niepokonanie którejkolwiek z przeszkód dyskwalifikuje egzaminowanego.

Czas zatrzymywany jest po pokonaniu ostatniej przeszkody.

Opis toru sprawności fizycznej i sposobu pokonywania przeszkód:

Tor sprawności fizycznej liczy ok. 350 m długości i składa się z 18 przeszkód:

1. Wieża wysokościowa - wejście po szczeblach drabinki bocznej na drugi poziom, zejście po linii poziomej dowolnym sposobem do poziomu ziemi i przejście na drugą stronę ściany przez najniżej położone okno.

2. Mur z cegieł - wejście na murek w wyznaczonym miejscu, pokonanie go górą, zejście - zeskok na ziemię w oznaczonym miejscu.

3. Fala (przeszkoda zbudowana z pięciu poziomych belek) - przeszkodę można pokonać dowolnym sposobem. Pierwszą, trzecią oraz piątą belkę należy pokonać górą, drugą i czwartą dołem.

4. Ściana z opon (wysokość ok. 6 m) przeszkodę tę należy pokonać górą, dowolnym sposobem.

5. Linowy most wiszący - wejście po otworach w ścianie, przejście po linie, zejście za ścianę dowolnym sposobem.

6. Wisząca drabinka pozioma - z rozbiegu wyskok, przejście w zwisie przez szczeble drabiny. Obowiązkowe dotknięcie pierwszego i ostatniego szczebla.

7. Zasieki z drutu kolczastego - czołganie dowolnym sposobem pod drutem kolczastym.

8. Drążek - pokonanie przeszkody dowolnym sposobem górą bez dotykania pionowych słupków.

9. Lina pozioma ok. 25 m - wejście po kładce pochyłej, pokonanie przeszkody dowolnym sposobem. Zejście po pokonaniu przeszkody po kładce pochyłej lub zeskok.

10. Ściana strażacka z lin - wejście dowolnym sposobem za pomocą liny na podest, pokonanie go, zeskok na betonową kolumnę, następnie zeskok na ziemię.

11. Ściana wielofunkcyjna - wbiegnięcie po pochyłym trapie na skraj ściany, uchwycenie liny, zjazd za jej pomocą bez dotykania nogami ziemi na ruchomą kładkę, pokonanie jej i zeskok na ziemię.

12. Murowana ściana wysokości ok. 2 m - pokonanie ściany z rozbiegu dowolnym sposobem.

13. Przeszkoda z 14 poziomych belek wysokości 40 cm - pokonanie górą, dowolnym sposobem każdej z 14 belek.

14. Metalowy płot wysokości 2 m - pokonanie przeszkody górą dowolnym sposobem.

15. Ruchoma równoważna kładka - przebiegnięcie po niej i zeskok na ziemię.

16. Piaszczysty rów głębokości 1 m i długości 10 m - wskoczenie do rowu i sforsowanie go.

17. Poręcze gimnastyczne - przejście wzdłuż poręczy w podporze na ramionach.

18. "Studnia" - stanowisko końcowe - wskoczenie do dołu w ziemi głębokości ok. 1,5 m i skrycie się.

Normy:

5:00 min - ocena b. dobra (7 pkt.),

6:30 min - ocena dobra (5 pkt.),

8:00 min - ocena dostateczna (3 pkt.),

powyżej 8:00 min - ocena niedostateczna (0 pkt.).

5. Pływanie na dystansie 50 m - próba oceniająca umiejętności pływackie egzaminowanego.

Przebieg:

Egzamin odbywa się na basenie 25 m. Na komendę "gotów" egzaminowany staje na słupku startowym w jego przedniej części. Po komendzie "start" skacze dowolnym sposobem do wody i pokonuje wybranym stylem (mogą być dwa lub więcej) dystans 50 m. Czas zatrzymywany jest w momencie dotknięcia którąkolwiek ręką ściany basenu, po pokonaniu dystansu 50 m.

Normy:

36 sek. - ocena b. dobra (5 pkt.),

45 sek. - ocena dobra (4 pkt.),

54 sek. - ocena dostateczna (3 pkt.),

powyżej 54 sek. - ocena niedostateczna (0 pkt.).

6. Pływanie pod wodą - próba oceniająca zachowanie egzaminowanego pod wodą.

Przebieg:

Na komendę "gotów" egzaminowany staje przy jednej ze ścian basenu. Na komendę "ćwicz", po odbiciu nogami od ściany basenu, pokonuje jak najdłuższą odległość pod wodą, dowolnym sposobem, pod warunkiem, że całe ciało jest zakryte. Długość przepłynięta liczona jest od ściany basenu do miejsca wynurzenia z wody.

Norma:

Przepłynięcie pod wodą 15 m.

III. Zasady oceniania sprawności fizycznej egzaminowanego

1. Otrzymanie oceny niedostatecznej z jednego ćwiczenia lub testu skutkuje nie zaliczeniem przez egzaminowanego egzaminu sprawności fizycznej.

2. Warunkiem zaliczenia testu pływackiego jest pokonanie w wymaganym czasie dystansu 50 metrów i przepłynięcie 15 metrów pod wodą. Niewykonanie jednej z tych norm powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.

3. Egzaminowani posiadający, zaakceptowane przez zespół, udokumentowane umiejętności i uprawnienia z zakresu: sportów walki, strzelectwa, płetwonurkowania i wspinaczki wysokogórskiej mogą otrzymać dodatkowe punkty od, 1 do 3, które są doliczane do łącznej sumy punktów uzyskanych z egzaminu i wchodzą w skład oceny końcowej.

4. Ocenę końcową stanowi średnia z sumy punktów uzyskanych we wszystkich testach i ćwiczeniach wraz z ewentualnymi punktami dodatkowymi.

5. Do służby w grupie antyterrorystycznej ABW może zostać zakwalifikowany egzaminowany, który w testach sprawności fizycznej uzyskał, co najmniej 20 punktów i średnią ocenę 4.
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
Masz problem z przybraniem na wadze lub zgubieniem zbędnych kilogramów? Indywidualne plany dietetyczne i treningowe
  • 23 383 spalonych kg tłuszczu
  • 27 059 zbudowanych kg mięśni
Sprawdź więcej
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 5 Napisanych postów 50 Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 2305
Jeśli ktoś chce mogę zamieścić test sprawnościowy obowiązujący dla wszystkich pododdziałów antyterrorystycznych i grup realizacyjnych policji w Polsce(nie wiem może już był na forum)
2
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 23 Napisanych postów 2860 Wiek 28 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 41203
Razor153 zamieść w tym temacie.

Zmieniony przez - kondek w dniu 2009-12-29 23:11:07
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 5 Napisanych postów 50 Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 2305
Testy obowiązujące do SPAP, SAT, BOA, Wydzialu RealizacyjnegoKSP, Wydzialu Specjalnego CBS

I. Sposób wykonania prób testu sprawności fizycznej:
1) skok w dal z miejsca:
Miejsce: sala gimnastyczna
Sprzęt i pomoce: 2 lub 3 połączone nieruchomo wzdłuż, jeden za drugim, twarde materace wyznaczające miejsce lądowania (ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić dłuższe niż 3 metry pole lądowania); na materacach (wzdłuż środkowej linii materaca) należy wyrysować co 10 cm linie o dł. ok. 50 cm prostopadle do kierunku skoku (miara odległości); na twardym, nieśliskim podłożu w odległości 1 m od pierwszego materaca wyrysować prostopadle do kierunku skoku linię o dł. 0,5 m określającą miejsce odbicia; taśma miernicza.
Sposób wykonania próby:
Ćwiczący staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed wyznaczoną linią odbicia, następnie wykonuje ugięcie nóg w stawach kolanowych z równoczesnym zamachem obu rąk dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód i jednocześnie odbija się energicznie obunóż od podłoża, wykonując skok w przód jak najdalej. Odbicie następuje z miejsca (niedozwolone jest wykonanie podskoku przed odbiciem). Lądowanie następuje na obydwie stopy do przysiadu na materacu. Podparcie się po skoku z przodu lub z boku w celu zachowania równowagi jest dozwolone. W przypadku cofnięcia nóg po lądowaniu, przewrócenia się do tyłu lub podparcia dłonią z tyłu pomiar odległości następuje od miejsca odbicia do ostatniego pozostawionego śladu - np. przez cofniętą stopę lub rękę. Próbę wykonuje się dwukrotnie.
Ocena: spośród dwóch oddanych skoków skok dłuższy uznaje się za wynik próby; miarą wyniku jest odległość od wyznaczonej linii odbicia do tylnej krawędzi pięty (śladu pozostawionego przez piętę, rękę lub inną część ciała); pomiar dokonywany jest z dokładnością do 1 cm.
2) bieg zwinnościowy:
Miejsce: sala gimnastyczna
Sprzęt i pomoce: dwa stojaki (o min. wysokości 1,60 m), jeden materac o wymiarach 2 m x 1 m, stoper. Przeprowadzenie próby wymaga następującego ustawienia sprzętu:
w odległości 5 m od wyznaczonej linii startu (będącej jednocześnie linią mety) ustawia się jeden stojak, następnie w odległości 10 m od niego umieszcza się drugi stojak, na wysokości którego wykreśla się linię równoległą do linii startu. W połowie odległości między stojakami należy położyć materac, tak aby środek materaca znajdował się w odległości 10 m od linii startu.
Sposób wykonania próby:
Ćwiczący na komendę "gotów" staje przed linią startu w wykroku z lekko pochylonym tułowiem ku przodowi; na sygnał "start" rozpoczyna bieg w kierunku pierwszego stojaka, okrąża go i biegnie do materaca, na którym wykonuje przewrót w przód. Następnie biegnie do drugiego stojaka, mija go i wykonuje zmianę kierunku biegu, po czym przyjmuje pozycję na czworaka (przynajmniej jedną dłoń układa na linii wykreślonej na wysokości stojaka). W drodze powrotnej biegnie na czworaka do materaca (układając dłonie w taki sposób, aby całą wewnętrzną powierzchnią miały kontakt z podłożem). Na materacu ponownie wykonuje przewrót w przód. Po przewrocie wstaje i biegnie do pierwszego stojaka, który okrąża i dobiega do mety. W całej próbie ćwiczący wykonuje zatem dwukrotnie obiegnięcie pierwszego stojaka, dwa przewroty na materacu, niepełne obiegnięcie drugiego stojaka i w drodze powrotnej krótki bieg na czworaka (od drugiego stojaka do materaca). Podczas okrążania stojaków nie wolno ich przewrócić. Niedozwolone jest również przenoszenie ręki ponad górną krawędzią stojaka. Próbę wykonuje się jeden raz. W przypadku popełnienia błędu dopuszcza się powtórzenie próby jeden raz.
Ocena: wynik próby stanowi czas wykonania próby mierzony z dokładnością do 0,1 s.
3) wyciskanie sztangi w leżeniu na ławeczce:
Miejsce: sala gimnastyczna lub siłownia
Sprzęt i pomoce: waga osobowa, ławeczka, stojaki, gryf, zaciski, krążki obciążające gryf (2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg, 2 x 5 kg, 2 x 10 kg, 2 x 20 kg, 2 x 25 kg), magnezja lub talk; niezbędna jest asekuracja ćwiczącego.
Sposób wykonania próby:
Ćwiczący zostaje zważony w celu ustalenia masy ciała. Następnie na gryf zakładane jest obciążenie, tak aby sztanga miała ciężar równy masie ciała ćwiczącego (w zaokrągleniu do 2,5 kg na niekorzyść ćwiczącego, np. masa ciała = 83 kg; ciężar sztangi = 85 kg). Ćwiczący po zajęciu pozycji leżenia tyłem na ławeczce zdejmuje sztangę ze stojaków i unosi ją, utrzymując pełny wyprost ramion. Na komendę "ćwicz" opuszcza sztangę i dotyka gryfem do klatki piersiowej, następnie wypycha (wyciska) sztangę do pełnego wyprostu ramion w stawach łokciowych (pierwsze powtórzenie). Ćwiczenie powtarza tyle razy, ile jest w stanie wykonać. Podczas wykonywania próby żadna stopa nie może zostać oderwana od podłoża. Wykonanie ćwiczenia niezgodnie z opisem powoduje nieliczenie danego powtórzenia
Ocena: wynik próby stanowi liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń (wyciśnięć).
4) uginanie ramion w zwisie na drążku (podciąganie na drążku):
Miejsce: sala gimnastyczna
Sprzęt i pomoce: drążek, materac do zeskoku (lądowania), magnezja lub talk.
Sposób wykonania próby:
Ćwiczący chwyta drążek nachwytem i wykonuje zwis na wyprostowanych ramionach. Drążek musi być tak usytuowany, by badany wykonywał próbę w pełnym zwisie. Na sygnał "start" ćwiczący zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem, po czym powraca do zwisu na wyprostowanych ramionach (pierwsze powtórzenie). Czynność tę powtarza tyle razy, ile może. Podczas ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia. Wykonanie ćwiczenia niezgodnie z opisem powoduje niezaliczenie danego powtórzenia. Próbę wykonuje się jeden raz.
Ocena: wynik próby stanowi liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń (podciągnięć).
5) uginanie ramion w podporze na poręczach:
Miejsce: sala gimnastyczna lub siłownia
Sprzęt i pomoce: poręcze symetryczne, magnezja lub talk.
Sposób wykonania próby:
Ćwiczący przyjmuje na poręczach pozycję podporu na wyprostowanych ramionach. Na komendę "ćwicz" rozpoczyna uginanie ramion do momentu przekroczenia kąta 90° w stawach łokciowych (barki powinny znaleźć się poniżej łokci), następnie prostuje ramiona w stawach łokciowych (pełny wyprost), wracając do pozycji wyjściowej (pierwsze powtórzenie). Czynność tę powtarza tyle razy, ile może.
Ocena: wynik próby stanowi liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń (ugięć).
6) siady z leżenia w ciągu 1 minuty:
Miejsce: sala gimnastyczna
Sprzęt i pomoce: materac, stoper.
Sposób wykonania próby:
Ćwiczący przyjmuje pozycję leżenia tyłem (na plecach) na materacu przy drabince gimnastycznej, nogi ugięte w kolanach pod kątem 90°, stopy rozstawione na odległość około 30 cm od siebie zaczepione o dolny szczebel drabinki, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie. Na sygnał "start" wykonuje siad, dotyka dwoma łokciami kolan (pierwsze powtórzenie) i natychmiast powraca do leżenia, tak aby umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem, i znowu wykonuje siad. Czynność tę powtarza w ciągu 1 min.
Ocena: wynik próby stanowi liczba prawidłowo wykonanych powtórzeń (siadów) wykonanych w czasie 1 min.
W przypadku kandydatów oraz policjantów komórek realizacyjnych oraz komórek organizacyjnych właściwych w sprawach bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji nie obowiązuje limit czasu wynoszący 1 min. Próbę należy wykonywać w sposób ciągły (nie dopuszcza się stosowania przerw pomiędzy kolejnymi powtórzeniami).
7) bieg w ciągu 12 minut:
Miejsce: Próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma bieżni, bieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.
Sprzęt i pomoce: stoper.
Sposób wykonania:
Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę "na miejsca" przyjmuje pozycję wykroczną przed linią startową - start wysoki. Na komendę "start" lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna bieg po wyznaczonej trasie. W trakcie biegu prowadzący próbę liczy i notuje okrążenia pokonane przez ćwiczącego. Po upływie 12 minut prowadzący próbę daje sygnał do jej zakończenia. Wtedy ćwiczący zatrzymuje się w miejscu i czeka, aż prowadzący odnotuje osiągnięty przez niego rezultat. Próbę wykonuje się jeden raz. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.
Ocena: wynik próby stanowi liczba przebiegniętych w ciągu 12 minut metrów zapisanych z dokładnością do 10 m na niekorzyść ćwiczącego (np. 2.867 m zapisujemy jako 2.860 m).
8) pływanie na dystansie 50 m:
Miejsce: Próbę należy przeprowadzić na pływalni.
Sprzęt i pomoce: stoper.
Sposób wykonania:
Ćwiczący na komendę "na miejsca" przyjmuje dowolną pozycję startową na słupku. Na komendę "start" wykonuje dowolny skok do wody i przepływa najszybciej jak potrafi dystans 50 m. Niedozwolone jest chodzenie po dnie.
Ocena: wynik próby stanowi czas pokonania dystansu 50 m mierzony z dokładnością do 0,1 sekundy.
W przypadku kandydatów oraz policjantów komórek realizacyjnych oraz komórek organizacyjnych właściwych w sprawach bezpośredniego fizycznego zabezpieczenia Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji potwierdza się jedynie umiejętność przepłynięcia dystansu 50 m (próbę należy wykonywać w sposób ciągły, bez zatrzymywania się). Nie dokonuje się pomiaru czasu przepłynięcia dystansu.


Jesli chodzi o normy to tutaj
http://www.ifp.pl/html/inne/07_62_423.html
Zmieniony przez - Razor153 w dniu 2009-12-29 23:19:16

Zmieniony przez - Razor153 w dniu 2009-12-29 23:20:01

Zmieniony przez - Razor153 w dniu 2009-12-29 23:22:55

Zmieniony przez - Razor153 w dniu 2009-12-29 23:26:42
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 23 Napisanych postów 2860 Wiek 28 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 41203
thx.Dziwne są te różnice tzn jest podobnie ale powinni to jakoś ujednolicić
napisał(a)
QUEBLO Moderator
Ekspert
Szacuny 733 Napisanych postów 28172 Wiek 34 lat Na forum 12 lat Przeczytanych tematów 221814
był już taki temat:
http://www.sfd.pl/Antyterroryści-t109505-s11.html

a wszystko o testach sprawnościowych i nie tylko tu: http://lex.pl/serwis/du/2007/0423.htm 

"Będąc na diecie najważniejsze jest, by wieczorem zasnąć, zanim się zechce żreć"

napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 93 Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 538
30 razy na drazku za 10 punktow ??niezle . do gromu trzeba sie 18 razy podciagnac. o skoku 3m juz nie wspominam nawet
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 93 Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 538
ciekawe czy testy antydopingowe robia jakies
napisał(a)
Specjalista
Szacuny 74 Napisanych postów 11983 Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 79498
Jak nie jesteś fizycznie przygotowany,to żaden doping nie pomoże.Ponadto to nie są zawody sportowe,zeby robili testy antydopingowe,bo koszta zrobienia ich są bardzo wysokie,a kasy w resortach na byle g... brakuje.
2

Raczej ustapić niż zranić,raczej zranić niz okaleczyć,raczej okaleczyć niż zabić,prędzej zabić samemu,niż dać się zabić.

napisał(a)
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 93 Na forum 8 lat Przeczytanych tematów 538
zaden doping nie pomoze ?? to po co jest doping ??
napisał(a)
Specjalista
Szacuny 74 Napisanych postów 11983 Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 79498
Zapytaj w Dziale DOPINGTo nie dział do takich rozważań.

Raczej ustapić niż zranić,raczej zranić niz okaleczyć,raczej okaleczyć niż zabić,prędzej zabić samemu,niż dać się zabić.

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

oboz z TARGET - Lubenia

Następny temat

ANKIETA: Czy uważasz, że Ryszard M. jest fajny?

Beta-alanina sposobem na długowieczność Beta-alanina sposobem na długowieczność SERM zwiększają poziom testosteronu tylko u mężczyzn SERM zwiększają poziom testosteronu tylko u mężczyzn Niekonwencjonalne ćwiczenia na piekielnie mocny chwyt Niekonwencjonalne ćwiczenia na piekielnie mocny chwyt Fit Lovers wystąpią w popularnym reality show! Fit Lovers wystąpią w popularnym reality show! John David Glaude - od otyłego do bestii John David Glaude - od otyłego do bestii Jakie owoce jeść po treningu? Jakie owoce jeść po treningu? Kwas mlekowy chroni komórki Kwas mlekowy chroni komórki Stefanie Moir: Vegańska aktywistka propagująca fitness Stefanie Moir: Vegańska aktywistka propagująca fitness