SFD.pl - fitness, kulturystyka, trening, dieta i suplementacja

Może się komuś przyda ....

temat działu:

Doping

słowa kluczowe: , ,

Ilość wyświetleń tematu: 7097

...
napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10657 Napisanych postów 44396 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 57734
NOWA REFERENCYJNA LISTA ZAKAZANYCH FARMAKOLOGICZNYCH KLAS ŚRODKÓW I METOD DOPINGUJĄCYCH

Data wejścia w życie: 31 marca 2000 r.

I. Klasy zakazanych związków

A. Środki pobudzające-stymulanty

Poniżej wymienione związki należące do klasy (A) stanowią przykłady substancji zakazanych: amineptina, amifenazol, amfetaminy, bromantan, kofeina*, karfedon, kokaina, efedryny**, fenkamfamina, mesokarb, pentetrazol, pipradrol, salbutamol***, salmeterol***, terbutalina***, ... i inne podobne związki.

* Za pozytywny wynik dopingu kofeiną uznawane są jej stężenia przekraczające 12 mikrogramów na mililitr moczu.

** Za pozytywny wynik dopingu katyną (norpseudoefedryną) uznaje się, gdy jej stężenie przekroczy 5 mikrogramów w mililitrze moczu. W przypadku obecności efedryny i metyloefedryny za wyniki pozytywne uznaje się, gdy stężenia tych związków przekraczają 10 mikrogramów na mililitr moczu. W przypadku fenylpropanolaminy i pseudoefedryny wartości stężeń przekraczające 25 mikrogramów w mililitrze moczu uważa się za wyniki pozytywne.

*** Dozwolone jedynie w postaci inhalacji i tylko w celu zapobiegania lub leczenia astmy lub astmy wywołanej wysiłkiem. Pisemne zaświadczenie o przypadku astmy lub astmy wysiłkowej, wydane przez lekarza chorób płuc lub lekarza sportowego, należy przedłożyć odpowiednim władzom medycznym.

UWAGA: Wszystkie preparaty imidazolu do stosowania miejscowego są dozwolone. Środki zwężające naczynia krwionośne (np. adrenalina) mogą być stosowane wraz z miejscowo działającymi środkami znieczulającymi. Dozwolone są miejscowo działające preparaty fenylefryny (np. do nosa i do oczu, doodbytniczo).

B. Narkotyczne środki przeciwbólowe - narkotyki

Poniżej wymienione związki należące do klasy (B) stanowią przyktady substancji zakazanych:

buprenorfina, dekstromoramid, diamorfina (heroina), metadon, morfina, pentazocyna, petydyna, ... i inne podobne związki.

UWAGA: Dozwolone są: kodeina, dekstrometorfan, dekstropropoksyfen, dihydrokodeina, difenoksylat, etylmorfina, folkodina, propoksyfen i tramadol.

C. Środki anaboliczne

Poniżej wymienione związki należące do klasy (C) stanowią przyktady substancji zakazanych:

1. Steroidy anaboliczno-androgenne (SAA)

a. clostebol, fluoksymesteron, metandienon, metenolon, nandrolon, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedion, oxandrolon, stanozolol, ... i inne podobne związki.

b. androstenediol, androstenedion, dehydroepiandrosteron (DHEA), dihydrotestosteron, testosteron*, ... i inne podobne związki.

W celu podjęcia ostatecznych decyzji należy brać pod uwagę zarówno wyniki określające profil steroidowy, jak i pomiary stosunku izotopów*.

* Stwierdzenie podwyższenia wskaźnika testosteronu (T) do epitestosteronu (E) powyżej sześciu (6) do jednego (1) w moczu zawodnika świadczy o przekroczeniu przepisów, chyba że wysoki stosunek tych związków jest wynikiem fizjologicznych lub patologicznych procesów, np. zmniejszonego wydalania epitestosteronu, nowotworów produkujących androgeny niedoborów enzymatycznych.

W przypadkach stwierdzenia wskaźnika T/E wyższego od 6, odpowiednia komisja medyczna, zanim uzna dany wynik za pozytywny, powinna przeprowadzić dodatkowe badania. Pełne pisemne sprawozdanie powinno zawierać przegląd wyników poprzednich, kolejnych testów antydopingowych oraz wszystkie wyniki badań endokrynologicznych. W przypadku gdy nie przeprowadzono uprzednio badań antydopingowych, sportowiec powinien być badany, bez uprzedzenia, co najmniej raz na miesiąc przez kolejne trzy miesiące. Wyniki takich analiz powinny być dołączone do raportu. Brak współpracy ze strony sportowca w przeprowadzeniu tych badań może powodować uznanie próbki za pozytywną.

2. b2-adrenomimetyki-b2-agoniści

bambuterol, clenbuterol, fenoterol, formoterol, reproterol, salbutamol*, terbutalina*, ... i inne podobne związki.

* Dozwolone jest stosowanie inhalacji, jak podano w artykule (l. A)

D. Środki moczopędne - diuretyki

Poniżej wymienione związki należące do klasy (D) stanowią przykład substancji zakazanych:

acetazolamid, bumetanid, chlortalidon, furosemid, hydrochlorotiazid,kwas etakrynowy, mannitol*, mersalyl, spironolakton, triamteren, ... i inne podobne związki.

* Zakazany w zastrzykach dożylnych.

E. Hormony peptydowe, środki o podobnym działaniu i analogi

Poniżej wymienione substancje stanowią przykłady środków należących do klasy (E), ich analogów i środków o podobnym działaniu:

1. Gonadotropina łożyskowa (hCG) zakazana jedynie u mężczyzn;

2. Przysadkowe i syntetyczne gonadotropiny (LH) zakazane jedynie u mężczyzn;

3. Kortykotropiny (ACTH, tetracosactyd);

4. Hormon wzrostu (hGH);

5. Insulino-podobny czynnik wzrostu (IGF-1);

oraz wszystkie odpowiednie czynniki uwalniające hormony lub ich analogi.

6. Erytropoetyna (EPO);

7. Insulina;

dozwolona jedynie w leczeniu stwierdzonej insulino-zależnej cukrzycy. Konieczne jest przedstawienie pisemnego zaświadczenia, potwierdzającego ten fakt, od endokrynologa lub lekarza sportowego.

Obecność nieprawidłowego stężenia endogennych hormonów klasy (E) lub ich diagnostycznych markerów w moczu zawodnika stanowi złamanie przepisów, chyba że udowodni się, iż jest spowodowane procesami fizjologicznymi lub patologicznymi.

II. Zakazane metody

Zakazane są następujące procedury:

1. Doping krwią;

2. Podawanie sztucznych przenośników tlenu lub zwiększanie objętości osocza;

3. Manipulacje farmakologiczne, fizyczne lub chemiczne.

III. Klasy substancji zakazanych w pewnych okolicznościach

A. Alkohol

Testy określania alkoholu mogą być przeprowadzane w tych dyscyplinach, w których przepisy o tym stanowią.

B. Kannabinoidy

Testy wykrywające kannabinoidy (składniki np. marihuany i haszyszu) będą przeprowadzane w tych dyscyplinach, w których przepisy odpowiednich władz o tym stanowią. Podczas Igrzysk Olimpijskich testy te będą wykonywane. Stężenie kwasu 11-nor-delta-9-tetrahydrokannabinol-9-karboksylowego (karboksy-THC) większe niż 15 nanogramów na mililitr moczu jest uznane za doping.

C. Miejscowe środki znieczulające

Wstrzyknięcia miejscowe środków znieczulających są dozwolone pod następującymi warunkami:

a. bupiwokaina, lidokaina, mepiwokaina, prokaina itp. mogą być stosowane; ale kokainy stosować nie wolno. Środki zwężające naczynia krwionośne (np. adrenalina) mogą być używane wraz z miejscowymi środkami przeciwbólowymi;

b. można jedynie stosować wstrzyknięcia miejscowo lub dostawowo;

c. wyłącznie w uzasadnionych medycznie przypadkach.

Przepisy odpowiednich władz sportowych określają, czy będą wymagane zaświadczenia lekarskie uzasadniające stosowanie środków znieczulających.

D. Glukokortykosteroidy

Stosowanie ogólnie glukokortykosteroidów podawanych doustnie, doodbytniczo lub w zastrzykach dożylnych lub domięśniowych jest zakazane.

E. b-adrenolityki-b-blokery

Przykłady substancji należących do klasy (E):

acebutolol, alprenolol, atenolol, labetalol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, propranolol, sotalol... i inne podobne związki.

Badania obecności b-blokerów powinny być przeprowadzane na zlecenie odpowiednich władz sportowych.

ZESTAWIENIE POZIOMÓW STĘŻEŃ W MOCZU, POWYŻEJ KTÓRYCH AKREDYTOWANE LABORATORIA MKOl MUSZĄ ZAMIESZCZAĆ WYNIKI OKREŚLONYCH ZWIĄZKÓW W RAPORTACH

kofeina > 12 mikrogramów/mililitr

karboksy-THC > 15 nanogramów/mililitr

katyna (norpseudoefedryna) > 5 mikrogramów/mililitr

efedryna > 10 mikrogramów/mililitr

epitestosteron > 200 nanogramów/mililitr

metylefedryna > 10 mikrogramów/mililitr

morfina > 1 mikrogram/mililitr

19-norandrosteron > 2 nanogramy/mililitr u mężczyzn

19-norandrosteron > 5 nanogramów/mililitr u kobiet

fenylpropanolamina > 25 mikrogramów/mililitr

pseudoefedryna > 25 mikrogramów/mililitr

salbutamol (badania poza zawodami) > 1000 nanogramów/mililitr

T/E wskaźnik > 6

IV. Badania poza zawodami

Jeżeli nie ma specjalnych zaleceń odpowiednich władz, badania poza zawodami obejmują wyłącznie związki zamieszczone w klasach I.C. (Środki anaboliczne), I.D. (Diuretyki), I.E. (Hormony peptydowe, środki o podobnym działaniu i analogi) i punkcie II (Zakazane metody).

LISTA ZAKAZANYCH ZWIĄZKÓW - PRZYKŁADY

UWAGA: Przedstawiony spis nie wyczerpuje listy wszystkich zakazanych związków. Wiele niedozwolonych związków nie jest umieszczonych w tym wykazie, ale są one również zakazane, co wynika z określenia "... i inne podobne związki" zamieszczonego na końcu każdego spisu danej klasy.

Sportowcy muszą upewnić się, że każdy lek, odżywka lub środki pozarecepturowe lub inne substancje nie zawierają jakichkolwiek zakazanych związków.

Stymulanty:

amineptina, amfepramon, amifenazol, amfetamina, bambuterol, bromantan, kofeina, karfedon, katyna, kokaina, kropropamid, krotetamid, efedryna, etamiwan, etylamfetamina, etylefryna, fendimetrazyna, fentermina, fenkamfamina, fenetylina, fenfluramina, formoterol, fenylefryna, fenylpropanolamina, foledryna, heptaminol, mefenorex, mefentermina, mesokarb, metamfetamina, metoksyfenamina, metylenedioksyamfetamina, metylefedryna, metylfenidat, niketamid, norfenfluramina, parahydroksyamfetamina, pemolina, pentetrazol, pipradrol, prolintan, propylheksydryna, pseudoefedryna, reproterol, salbutamol, salmeterol, selegilina, strychnina, terbutalina.

Narkotyki:

buprenorfina, dekstromoramid, diamorfina (heroina), hydrokodon, metadon, morfina, pentazocyna, petydyna.

Steroidy anaboliczno-androgenne:

androstenediol, androstenedion, bambuterol, boldenon, klenbuterol, klostebol, danazol, dehydrochlormetylotestosteron, dehydroepiandrosteron (DHEA), dihydrotestosteron, drostanolon, fenoterol, formoterol, fluoksymesteron, formebolon, gestrinon, mesterolon, metandienon, metenolon, metandriol, metyltestosteron, miboleron, nandrolon, 19-norandrostenediol, 19-norandrostenedion, noretandrolon, oksandrolon, oksymesteron, oksymetolon, reproterol, salbutamol, salmeterol, stanozolol, terbutalina, testosteron, trenbolon.

Diuretyki:

acetazolamid, bendroflumetiazid, bumetanid, kanrenon, chlorłalidon, furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid, kwas etakrynowy, mannitol (w zastrzykach dożylnych), mersalyl, spironolakton, triamteren.

Środki maskujące:

bromantan, diuretyki (patrz powyżejl, epitestosteron, probenecid.

Hormony peptydowe, środki o podobnym działaniu i analogi:

ACTH, erytropoetyna (EPO), hCG*, hGH, insulina, LH*, clomiphen*, cyclofenil*, tamoxifen*.

* Zakazane jedynie u mężczyzn.

Beta-blokery:

acebutolol, alprenolol, atenolol, betazolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, pindolol, ozprenolol, propranolol, sotalol, timolol.


Pozdrawiam,
Tyka

"Łowy są ważniejsze niż zdobycz" Pascal
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
Masz problem z przybraniem na wadze lub zgubieniem zbędnych kilogramów? Indywidualne plany dietetyczne i treningowe
  • 23 383 spalonych kg tłuszczu
  • 27 059 zbudowanych kg mięśni
Sprawdź więcej
...
napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Początkujący
Szacuny 0 Napisanych postów 277 Wiek 31 lat Na forum 15 lat Przeczytanych tematów 4916
ZAJ****TE , calkiem niedawno szukalem czegos takiego, a teraz samo do mnie przyszlo Lap SOGAcza...


Tu powinien znajdowac sie moj: "podpis pod wypowiedziami", ale wypelnialem ankiete po pijaku i nie wiedzialem co wpisac !!

!!error:404!! (brak podpisu)

...
napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Znawca
Szacuny 34 Napisanych postów 2620 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 18606
Posiadam już tą listę, ale sog - sam nie pomyślałem żeby tutaj wrzucić.

Odpowidzialność jaką bierzesz za swoje istnienie towarzyszy Ci w każdej sytuacji, dlatego dobrze zastanów się co zamierzasz w życiu osiągnąć zanim wybierzesz złą drogę rzekomo prowadzącą do celu.

*** Holder - doradca w dziale doping ***
...
napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10657 Napisanych postów 44396 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 57734
Super lista - SOG 4 YOU.

g.

Nie wystarczy mieć na kogo, trzeba także umieć liczyć...
...
napisał(a)
Zgłoś naruszenie
Ekspert
Szacuny 10657 Napisanych postów 44396 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 57734
Przydaloby sie to podwiesic..
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Co na poczatek?

Następny temat

ROZSTĘPY