SFD.pl - fitness, kulturystyka, trening, dieta i suplementacja

Indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny str.1 i 2

temat działu:

Odżywianie i Odchudzanie

słowa kluczowe: , , ,

Ilość wyświetleń tematu: 15108

napisał(a)
Specjalista
Szacuny 65 Napisanych postów 22971 Wiek 30 lat Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 91855
napisał(a)
Ekspert
Szacuny 10647 Napisanych postów 44156 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 57734
Mine english is so weak, so i'll translate some articles from english for exercise Very posible is, that some information will be repeated from first article. I'll try to constantly complement it.

Mój angielski jest bardzo słaby, więc będę tłumaczył jakieś artykuły z angielskiego by się podszkolić. Bardzo możliwe, że nie które informację będę się powtarzać z pierwszego artykułu. Będę starał się cały czas uzupełniać temat.

The glycemic index (GI) is a ranking of carbohydrates on a scale from 0 to 100 according to the extent to which they raise blood sugar levels after eating. Foods with a high GI are those which are rapidly digested and absorbed and result in marked fluctuations in blood sugar levels. Low-GI foods, by virtue of their slow digestion and absorption, produce gradual rises in blood sugar and insulin levels, and have proven benefits for health. Low GI diets have been shown to improve both glucose and lipid levels in people with diabetes (type 1 and type 2). They have benefits for weight control because they help control appetite and delay hunger. Low GI diets also reduce insulin levels and insulin resistance.

Recent studies from Harvard School of Public Health indicate that the risks of diseases such as type 2 diabetes and coronary heart disease are strongly related to the GI of the overall diet. In 1999, the World Health Organisation (WHO) and Food and Agriculture Organisation (FAO) recommended that people in industrialised countries base their diets on low-GI foods in order to prevent the most common diseases of affluence, such as coronary heart disease, diabetes and obesity.

Measuring the GI

To determine a food's GI rating, measured portions of the food containing 10 - 50 grams of carbohydrate are fed to 10 healthy people after an overnight fast. Finger-prick blood samples are taken at 15-30 minute intervals over the next two hours. These blood samples are used to construct a blood sugar response curve for the two hour period. The area under the curve (AUC) is calculated to reflect the total rise in blood glucose levels after eating the test food. The GI rating (%) is calculated by dividing the AUC for the test food by the AUC for the reference food (same amount of glucose) and multiplying by 100 (see Figure 1). The use of a standard food is essential for reducing the confounding influence of differences in the physical characteristics of the subjects. The average of the GI ratings from all ten subjects is published as the GI of that food.

The GI of foods has important implications for the food industry. Some foods on the Australian market already show their GI rating on the nutrition information panel. Terms such as complex carbohydrates and sugars, which commonly appear on food labels, are now recognised as having little nutritional or physiological significance. The WHO/FAO recommend that these terms be removed and replaced with the total carbohydrate content of the food and its GI value. However, the GI rating of a food must be tested physiologically and only a few centres around the world currently provide a legitimate testing service. The Human Nutrition Unit at the University of Sydney has been at the forefront of glycemic index research for over two decades and has tested hundreds of foods as an integral part of its program. Jennie Brand Miller is the senior author of International Tables of Glycemic Index published by the American Journal of Clinical Nutrition in 1995 and 2002.
Indeks glikemiczny jest rankingiem węglowodanów w skali od 0 do 100 uszeregowane według tego jaki wzrostu cukru we krwi powodują po jedzeniu. Produkty o wysokim IG to takie, które prędko są trawione i absorbowane, w rezultacie powodując znaczne wachania cukru we krwi. Produkty z niskim ig, dzięki wolniejszemu trawieniu i absorpcji, powodują stopniowy wzrost cukru i poziom insuliny oraz mają udowodnione korzyści zdrowotne. Diety niskowęglowodanowe wpływają korzystnie na poziom glukozy i lipidów u cukrzyków (1 i 2 typu). Produkty z niksim IG wpływają korzystnie na kontrolę wagi, ponieważ pomagają kontrolować apetyt oraz chamować głód. Diety niskoww również obniżają zarówno poziom insuliny, jak i odporność insulinową.

Najnowsze wiadomości z Harwardzkiej szkoły o Publicznym Zdrowiu wskazują na to, że ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2 i chorobę wieńcową serca jest ściśle powiązania z tym, jakie produkty weglowodanowe znajdują się w naszej diecie. W 1999, Światowa organizacja Zdrowia (World Health Organisation-WHO) i Organizacja rolnictwa i jedzenia (Food and Agriculture Organisation-FAO) zalecają, by ludzie z uprzemysłowionych państw bazowali na dietach opartych o produktach węglowodanowych z niskim indeksem glikemicznym co z kolei pozwoli uchronić najbardziej przed chorobami bogaczy, takich jak choroba wieńcowa serca, cukrzyca czy otyłość.

Mierzenie Indeksu Glikemicznego
Żeby oznaczyć wartość IG jedzenia, odmierzone porcje jedzenia zawierająće od 10-50 gram węglowodanów są podawane zdrowym ludziom po nocnym poście. Próbka krwi z opuszka palca jest pobierana w ostępach 15-30 minutowych w przeciągu natępnych 2 godzin. Próbka ta następnie jest używana do skonstruowania krzywej wzrostu cukru we krwi dla okresu 2 godzin. Obszar znajdujący się pod krzywą (AUC) jest wyliczonym odzwierciedleniem całkowitego wzrostu cukru we krwi pod spożyciu testowanego produktu żywnościowego. Procentowy wskaźnik IG wyliczany jest dzieląc AUC testowanego produktu przez AUC substratu (z taką samą ilością glukozy) i mnożone razy 100 (patrz obraz-1). Używanie standardowego jedzenie jest niezbędne dla zminimalizowania zamętu wpływającego na charakter fizyczny produktów. Przeciętna średnia IG wszystkich 10 substancji jest wydawany jako IG od danego jedzenia.
Pod obrazkiem: Ilość węglowodanów w produkcie odwołujacym się musi być taka sama.

IG jedzenia jest ważną implikacją dla przemysłu żywnościowego. Obecnie nie które produkty w Australijskich sklepach zawierają informację o IG na tabelach informacyjnych. Określa się węglowodany złożone i cukry (tu chodzi: węglowodany proste), które często widnieją na oznaczeniach produktów, obecnie uznawane jako mało znaczące z punkt widzenia odżywczego jak i psychologicznego (nie wiem ocb z tym psychologicznego /?/). Organizacje WHO/FAO oznajmują, że wyrażenia te będą usunięte i zastąpione na całkowitą ilość weglowodanów znajdującą się w jedzeniu, co będzie oznaczało ich wartość IG. Indeks glikemiczny w jedzeniu musi być testowany fizjologicznie przez wyłącznie kilka miejsc badawczych na świecie aktualnie dostarczających uzasadnionych danych. Szkoła Odżywiania Człowieka w Uniwersytecie w Sydney od dwóch dekadencji jest główną prowadzącą szkołą w prowadzeniu badań na temat indeksu glikemicznego, testując setki produktów żywnościowych co jest integralną częścią ich programu. Jennie Brand Miller jest seniorem w publikowaniu międzynarodowych tabeli wartości IG przez Magazyn Amerykański o Klinicznym odżywianiu w 1995 i 2002.

Zmieniony przez - Skalar. w dniu 2008-07-29 11:00:24
napisał(a)
Początkujący
Szacuny 1 Napisanych postów 302 Wiek 30 lat Na forum 10 lat Przeczytanych tematów 109953
Dobry art. o indeksie glikemicznym nigdy za wiele :)
SOG dla Ciebie Skalar za dobre tłumaczenie :)

"...Tu jest Polska, tu sie kombinuje!..."

napisał(a)
Ekspert
Szacuny 10647 Napisanych postów 44156 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 57734
www.glycemicindex.com
Tłumaczenie dobre nie jest, mam nadzieję że już jutro, pojutrze wrzucę dalszą część.

What are the Benefits of the Glycemic Index?

Eating a lot of high GI foods can be detrimental to your health because it pushes your body to extremes. This is especially true if you are overweight and sedentary. Switching to eating mainly low GI carbs that slowly trickle glucose into your blood stream keeps your energy levels balanced and means you will feel fuller for longer between meals.

* Low GI diets help people lose and control weight
* Low GI diets increase the body's sensitivity to insulin
* Low GI carbs improve diabetes control
* Low GI carbs reduce the risk of heart disease
* Low GI carbs reduce blood cholesterol levels
* Low GI carbs can help you manage the symptoms of PCOS
* Low GI carbs reduce hunger and keep you fuller for longer
* Low GI carbs prolong physical endurance
* High GI carbs help re-fuel carbohydrate stores after exercise


How is the GI measured?
The glycemic index (GI) is a measure of the power of foods (or specifically the carbohydrate in a food) to raise blood sugar (glucose) levels after being eaten. The GI values of foods must be measured using valid scientific methods. It cannot be guessed by looking at the composition of the food. Currently, only a few nutrition research groups around the world provide a legitimate testing service. Professor Jennie Brand-Miller at the Human Nutrition Unit, Sydney University has been at the forefront of glycemic index research for over a decade, and her research group has determined the GI values of more than 400 foods.

The GI value of a food is determined by feeding 10 or more healthy people a portion of the food containing 50 grams of digestible (available) carbohydrate and then measuring the effect on their blood glucose levels over the next two hours. For each person, the area under their two-hour blood glucose response (glucose AUC) for this food is then measured. On another occasion, the same 10 people consume an equal-carbohydrate portion of glucose sugar (the reference food) and their two-hour blood glucose response is also measured. A GI value for the test food is then calculated for each person by dividing their glucose AUC for the test food by their glucose AUC for the reference food. The final GI value for the test food is the average GI value for the 10 people.

Foods with a high GI score contain rapidly digested carbohydrate, which produces a large rapid rise and fall in the level of blood glucose. In contrast, foods with a low GI score contain slowly digested carbohydrate, which produces a gradual, relatively low rise in the level of blood glucose.Jakie są korzyści ze spożywania produktów nisko glikemicznych?
Jedzenie dużej ilości wysoko glikemicznego jedzenia może być nie korzystne dla Twojego zdrowia, ponieważ stawia to go w ekstremalnej sytuacji. Szczególnie gdy masz nadwagę oraz prowadzisz siedzący tryb życia. Włączenie do diety jedzenia nisko glikemicznego możesz zapewnić mniejsze wahania cukru we krwi, utrzymanie równowagę energii oraz będziesz się czuł bardziej najedzony między posiłkami.

* Diety niskoglikemiczne pomagają ludziom tracić i kontrolować wagę
* Diety niskoglikemiczne powodują wzrost wrażliwości na insulinę
* Niskie IG ułatwia kontrolę nad cukrem diabetykom
* Nisko glikemiczne ww obniżają ryzyko zachorowania na choroby serca
* Nisko glikemiczne ww obniżają poziom cholesterolu we krwi
* Nisko glikemiczne ww mogą pomóc Ci zarządzać symptomem PCOS
* Nisko glikemiczne ww obniżają apetyt i sprawiają, że czujesz się dłużej najedzony
* Nisko glikemiczne ww zwiększą Twoją fizyczną wytrzymałość
* Wysoko glikemiczne ww wspomogą odbudowę glikogenu po wysiłku fizycznym


Jak jest mierzone IG?
Indeks glikemiczny (IG) jest miarą mocy w jedzeniu (lub szczególnie węglowodanów w jedzeniu) powodujących wyrzut cukru we krwi (glukozy) po zjedzeniu. Wartość IG produktów musi być mierzona przez używanie metod naukowych. Nie można przypuszczać na podstawie składu danego produktu. Obecnie tylko garstka badaczy na świecie dostarcza odpowiednio ważnych danych na badania. W obecnej dekacie Profesor Jennie Brand-Milles z Uniwersytum w Sydney jest prowadzącą w badaniach nad IG, natomiast jej grupa badawcza zbadała wartość IG ponad 400 produktów.

Wartość IG produktu jest determinowana po tym, jak 10 lub więcej zdrowych osób zje porcję jedzenia zawierającą 50gram strawnych (osiągalnych) węglowodanów po czym mierzony jest wpływ tego na ich poziom cukru we krwi przez następne dwie godziny. Następnie obszar znajdujący się pod krzywą wzrostu glukozy we krwi (glukoza AUC) jako odpowiedź organizmu oznacza wartość dla danego produktu. Następnie, te same 10 osób je taką samą ilość węglowodanów w porcji cukru-glukozy (produkt odwołujacy się) i przez następne 2 godziny ich poziom cukru we krwi równiez jest mierzony. Wartość IG dla testowanego produntu je więc obliczana dla każdego osobnika dzieląc AUC testowanego produktu przez AUC produktu odwoływującego się. Końcowa wartość IG testowanego produktu jest przeciętną wartością wszystkich uzyskanych wartości od 10 testerów.

Pokarmy z wysokim IG zawierają szybko szybko strawne węglowodany, których zjedzenie powoduje dużo szybszy wzrost, a następnie spadek cukru we krwi. W przeciwieństwie do węglowodanów niskoglikemicznych, których węglowodany się wolniej trawią, powodują stopniowy, stosunkowo niski wzrost cukru we krwi.

Zmieniony przez - Skalar. w dniu 2008-07-29 14:38:25
napisał(a)
Ekspert
Szacuny 10647 Napisanych postów 44156 Na forum 18 lat Przeczytanych tematów 57734
Fajna wyszukiwarka. Można szukać produktów według nazw, wartości ig, łg, polecam.
http://www.glycemicindex.com/ - wyszukiwarka znajduje się w zakładce GI database


Search for the glycemic index, glycemic load or name of certain foods.

To search for a food, enter the name only. To generate a list of all high GI foods, enter > 55 in the glycemic index field. For a list of low GI foods, enter < 55 in the glycemic index field. If you enter bread in the name field and < 55 in the glycemic index field, you'll get a list of all breads with a GI less than 55. * Foods containing little or no carbohydrate (such as meat, fish, eggs, avocado, wine, beer, spirits, most vegetables) cannot have a GI value. No carbs = no GI.Wyszukiwarka dla indeksu glikemicznego, ładunku glikemicznego bądź nazwy określonego produktu.

By wyszukać jedzenie, wpisz tylko nazwę. By wygenerować listę wszystkich wysoko glikemicznych produktów, wpisz >55 w zakładce Indeks glikemiczny. By uzyskać listę produktów z niskim IG, wpisz <55 w zakładce Indeks glikemiczny, dostaniesz listę wszystkich "pieczyw" z IG mniejszym niż 55.
*Jedzenie nie zawierające węglowodanów, badź zawierające w małych ilościach (takie jak mieso, ryby, jaja, avocado, wino, piwo, whiski, koniak, większość warzyw) nie mogą posiadać wartości IG. Brak węgli = brak IG.PS.
Zwracajcie również uwagę na ŁG, przetworzenie i wartość odżywczą produktu co chyba każdy będzie robił jeśli dokładnie przeczyta artykuł, jednak przypominam, gdyż wiele produktów nisko glikemicznych w ogóle w diecie nie powinna się znajdować, natomiast produktty takie jak np. ryż , których IG jest dość wysokie w diecie powinny stanowić jedno z głównych źródeł węglowodanów.


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Już nie będę po ang. wrzucał. Wersje w języku angielskim znajdziecie na glycemicindex.com jeśli ktoś chce.

Jakie są różnice między IG a ŁG?
Twój poziom glukozy we krwi i jego spadek, gdy jesz mięso zawierające węglowodany. To jak duży będzie ten wzrost i jak długi, będzie zależało od jakości węglowodanów (IG) i ich ilości. Ładunek glikemiczny/ŁG łączy w sobie obydwie te zależności: jakość i ilość w jedną całość. To najlepsza droga by przewidzieć wzrost cukru bądź różnice między typem węglowodanu bądź sumą w jedzeniu. Formułka to:
ŁG = (IG x ilość sumy ww) dzielony przez 100

Weź na przykład jedno jabłko. Jego IG wynosi 40 i zawiera 15 gram węglowodanów.
GL = 40 x 15/100 = 6g

A co z pieczonym małym ziemniakiem? Jego IG to 80 i zawiera 15g ww.
GL = 80 x15/100 = 12g

Więc możemy przewidzieć, że nasz ziemniak będzie miał dwukrotnie większy efekt niż jabłko. Możesz myśleć, że ŁG to suma węglowodanów w jedzeniu 'skorygowana' w glikemiczną moc.

Czy powinienem użyć IG czy ŁG, ma to jakieś większe znaczenie?
Aczkolwiek pojęcie Ładunku Glikemicznego jest używane w badaniach naukowych, to jednak wartość IG została udowodniona jako pomocnicza dla diabetyków. To dlatego, że diety z ww nisko glikemicznymi, niestety, mogą być 'zmiksowanym workiem', pełne zdrowia nisko glikemiczne w nie których sytuacjach, zawierające małą ilość węglowodanów i pełne złego jakościowego tłuszczu takiego jak z mięsa, masła*. Jeśli wybierasz zdrowe nisko glikemiczne produkty - przynajmniej jeden w każdym posiłku który spożywasz - masz szansę nie tylko kontrolować poziom glukozy we krwi na całej skali, ale odpowiednio zbilansować posiłek w węglowodany, tłuszcze i białka.

Pewnie wydaje Ci się, że IG to narzędzie pozwalające Ci wybrać jeden produkt z jakiejś grupy tych samych produktów - najlepsze pieczywo do wyboru, najlepszy przetwór zbożowy itp. - nie trzymaj się tylko cyferek. Nisko glikemiczna dieta jest, by jeść szeroko różnorodne zdrowe produkty, które wpływają pozytywnie na organizm - jak najmniej przetworzone i zdrowe jedzenie, które dostarczą Ci węglowodanów wolno trawiących.
* Wybieraj produkty z wolno wchłanialnymi ww, nie te z niską zawartością ww.
* Używaj IG do identyfikacji swoich ulubionych produktów węglowodanowych.
* Uważaj na rozmiar porcji w produktach bogatych w węglowdany takich jak ryż, makarony by ograniczyć całkowity ŁG w diecie.


Czy muszę jadać tylko jedzenie z niskim Ig w każdym posiłku by widzieć jakieś korzyści?
Nie, nie musisz, ponieważ efekty jedzenia ww z niskim IG utrzymują się do następnego posiłku, redukując wpływ na poziom glukozy (tu chodzi o to: że zjedzienie wysokiego ig nie powoduje tak dużych zmian w poziomie cukru we krwi, jeżeli przed tym zjemy coś o niskim ig)[...]

Dlaczego wiele dużo włóknistych pokarmów nadal ma wysoką wartość IG?
Włókno (błonnik) dietetycznie nie jest składnikiem chemicznym takim jak tłuszczy czy proteiny. Jest kompozycją wielu różnego gatunku molekuł i dzieli się na włókna typu rozpuszczalnego i nie rozpuszczalnego. Włókno rozpuszczalne jest zazwyczaj lepkie (gęsty i galaretowaty) w roztworze i jelicie cienkim nawet w nie wielkich ilościach. Z tego powodu enzymy trawienne mają trudniejszy dostęp do produktu i większe problemy ze strawieniem go. Pokarmy z większą ilością rozpuszczalnego włókna, jak jabłko, warzywa, dlatego mają niską wartość glikemiczną.

Z drugiej strony włókno nierozpusczalne nie klei się i nie spowalnia trawienia do czasu aż nie zadziała jak ogrodzenia na dostępn enzymów do jedzenia (np. jądra otrębów zostają nienaruszone). Gdy błonnik nierozpuszczalny zostanie dokładnie rozdrobniony, enzymy mają więcej możliwości, dzięki czemu trawienie zachodzi szybciej. Razowy chleb ma podobną wartość Ig do chleba białego. Makaron i ryż brązowy mają podobne wartość do ich białych odpowiedników.

Czy IG wzrasta wraz z rozmiarem posiłku? Jeśli zjem dwa razy więcej niż potrzebuję, czy IG wzrośnie dwukrotnie?
Indeks glikemiczny zawsze wynosi tyle samo, nawet jeżeli podwoisz ilość węglowodanów w posiłku. Jest tak, ponieważ IG to relatywny ranking produktów zawierających 'taką samą ilość' węglowodanów. Ale jeśli zwiększysz ilość pokarmu którą spożywasz, powinieneś spostrzec większy wzrost cukru we krwi - poziom cukru sięgnię wyżej i zajmie mu więcej czasu by przywrócić optymalny poziom cukru we krwi niż przy normalnej porcji jedzenia.

Dlaczego w wyszukiwarce brakuje IG takich produktów jak wołowina, kurczak, ryba, tofu, pestki owoców, awokado, różnych owocó i warzyw, wina, piwa, whiski... ?
Produkty te nie zawierają węglowodanów bądź w nie wielkich ilościach, dlatego wartość IG ich nie może być zbadana według standardowych metod. Uświadom sobie, że wartość IG jest miarą jakości węglowodanów. Tego typu pokarmy, jedzone cały czas, nie będą miały większego wpływu na poziom glukozy we krwi.

Nie które warzywa takie jak dynia czy pasternak mają wysokie IG. Czy to oznacza, że osoby chore na cukrzycę powinni unikać ich?
Definitywnie nie, ponieważ poza ziemniakami i produktami zbożowymi pozostałe warzywa zawierają nie wielką ilość węglowodanów. Więc, mimo ich dużego IG, ich ŁG (IG x ww w porcji/100) jest niski. Warzywa zawierają tylko w niewielkij ilości węglowodany ale ich ładunek jest marginalny więc powinny być uznawane jako "produkty wolne od cukru". Jedz wszystkie jakie lubisz !

Możesz mi powiedzieć jaki jest IG napojów alkoholowych (piwa, wina, whiski, koniak) ?
Napoje alkoholowe zawieraja bardzo małe ilości węglowodanów. Faktycznie, większość win i napoi alkoholowych nie zawiera ww, jednak w piwie znajduje się ich kilka (3-4g/100ml). Średnie piwo zawiera 10g ww w porównaniu z sokiem, w którym znajduje się 36gram. Z tego powodu, piwo będzie podnosiło poziom glukozy łagodnie. Jeśli pijesz piwo w dużych ilościach (głupi pomysł) możesz zauważać znaczący wzrost glukozy we krwi. [...]

Dlaczego IG nie których produktów występuje w różnych wartościach?[...]
Baza danych wartości IG zawiera wszystkie wyniki o IG pochodzące z całego świata. Biały i brązowy chleb, jabłka, płatki, płatki śniadaniowe itp. dają te same wyniki badań bez wyjątku z tym gdzie i kto je testował. Przy produktach gdzie występujaą zmiany w wartości IG, są cztery możliwości wyjaśnienia tego występowania:

1. Nie które grupy testujące wartości IG nie przykładają się tak ściśle, jak pozostali. Używają żylnej krwi, która jest mniej stała w porównaniu do krwi kapilarnej. Jeśli testujemy ten sam produkt kilka razy pod rząd, otrzymujemy ten sam wynik +/- 5%.[...]

2. Różnice między różnymi rodzajami ziemniaków, ryżów, produktów zbożowych jest prawdziwa. Zawierają różnego rodzaju skrobię (amyloza, amylopektyna) co wpływa na stan żelatynizacji skrobi.[...]

3. Czasami producenci mogą zmieniać skład ich produktów na przykład przez redukowanie tłuszczu. Redukując tłuszcz może wzrastać wartość IG. [...]

4. Nie które pokarmy są testowane na cukrzykach 2 typu. Wartości IG u tych ludzi mogą być wyższe. Podążaj linkami w bazie danych (w wyszukiwarce, linki za produktami) by znaleźć więcej informacji na temat testowanego produktu.

_____________________________________________
Tyle tłumaczenia z glycemicindex.com chyba, że kogoś ciekawi któreś z pytań znajdujące się w FAQ to niech pisze przetłumaczę bądź sam odpowiem, kilka opuściłem .

Zmieniony przez - Skalar. w dniu 2008-08-01 19:32:19

Zmieniony przez - Skalar. w dniu 2008-08-01 20:37:59
Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Nie wiem co jest. Nie chudne!!!

Następny temat

Jaki przyrząd do ćwiczeń wybrać?

Dlaczego moje przedramiona nie rosną? 5 błędów w treningu przedramion Dlaczego moje przedramiona nie rosną? 5 błędów w treningu przedramion Legalna lasagne Legalna lasagne Jeff Seid - najmłodszy zawodnik IFBB PRO w historii Jeff Seid - najmłodszy zawodnik IFBB PRO w historii Anna Biedna - ocena sylwetki Anna Biedna - ocena sylwetki 6 zasad sukcesu wg Arnolda Schwarzeneggera 6 zasad sukcesu wg Arnolda Schwarzeneggera Maja Olszewska - ocena sylwetki Maja Olszewska - ocena sylwetki  IFBB Diamond Cup Warsaw Ptak Expo - CD. IFBB Diamond Cup Warsaw Ptak Expo - CD. Rhodia rosea ALLNUTRITION - naturalny doping mózgu Rhodia rosea ALLNUTRITION - naturalny doping mózgu