SFD.pl - fitness, kulturystyka, trening, dieta i suplementacja

17-18.03.2017 - Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski, Grodzisk Wielkopolski

temat działu:

Aktualności - Kulturystyka i Fitness

Ilość wyświetleń tematu: 13549

napisał(a)
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2131 Napisanych postów 23161 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 458101ZAPOWIEDŹ!! Otwarte Mistrzostwa Wielkoposlki w Kulturystyce i Fitness PZKFiTS Grodzisk Wielkopolski
17-18 marca 2017 czeka kulturystów wielkopolskich nie lada gratka- po ponad 30 latach przerwy znów odbęda się Mistrzostwa Wielkopolski w kulturystyce i fitness.


Do tego zawody są w formule otwartej-czyli praktycznie każdy zawodnik z dowolnego rejonu Polski może tu wystartować i zdobyć tytuł.


Impreza odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim połozonym ok 50 km od Poznania.Skąd taka długa przerwa?


Dwie przyczyny:

-kiedyś trzeba było wystartować w takich regionalnych mistrzostwach,by się zakwalifikować na udział w mistrzostwach Polski.

Później,z braku odpowiedniej ilości startujących zniesiono ten wymóg-można od razu,nawet jako swój pierwszy start-wystartować w mistrzostwach Polski.

Jednym zabezpieczeniem przed udziałem w tej randze zawodów ,zawodników nieprzygotowanych należycie- są weryfikacje.

- wieloletnimi organizatorami Mistrzostw Wielkopolski byli : już nieżyjący :działacz i trener Ryszard Sarnowski z Czarnkowa(potem przeniósł się do Piły)


na zdjęciu-pierwszy z prawejoraz najlepszy kulturysta lat 70' w Polsce,trener i organizator Henryk Szczepański-który w latach 80'wyemigrował do Niemiec-wtedy jeszcze RFN.
Mistrzostwa Wielkopolski były też o tyle ciekawe i atrakcyjne ,bo startowali też kulturyści zagraniczni-wiadomo-tylko z krajów socjalistycznych:Węgier i NRD

na zdjęciu z 197 roku -z vicemistrzem Europy Istvanem Bitterem -na zdjęciu-kulturyści NRD-wygrał wtedy Peter Henzel-późniejszy kulturysta zawodowy,startujący też w Mr Olympia w latach 80'REGULAMIN

OTWARTE Mistrzostwa Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness
Grodzisk Wielkopolski 17-18 marca 2017 r.


1. HONOROWY PATRONAT
- Burmistrz Gminy Grodzisk Wielkopolski – Pan Henryk Szymański

2. ORGANIZATORZY
- Behapowiec Gym Grodzisk Wlkp. – Bartosz Reśliński
- Klub Sandow Śrem – Artur Śliczny

3. PARTNERZY
- UNS SUPPLEMENTS – Dorota Kościesza
- TOP-GYM Wolny, Śmielak Spółka Jawna

4. TERMIN I MIEJSCE
Mistrzostwa Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness odbędą się
w Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.

5. UCZESTNICTWO, OPŁATY
W Mistrzostwach Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness, mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS.

Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2017 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2017 rok.
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Wymagane opłaty na rzecz PZKFiTS należy wnosić na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718
z podaniem nazwy klubu, imienia i nazwiska zawodnika, za którego wnoszona jest opłata, ewentualnie w Biurze PZKFiTS, ul. Mangalia 4, lok. 427, Warszawa. (e-mail: pzkfits@pzkfits.pl, tel. 22-55-00-967).
Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2017r., dostępnym na stronie internetowej Związku w zakładce „Przepisy”:

http://pzkfits.pl/wp-content/uploads/2016/12/KFO-2017.pdf

Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 70 zł od zawodniczki/zawodnika.
Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem (w polu: temat / tytułem) imienia i nazwiska zawodnika i dopiskiem z podaniem kodu OMWKF należy wpłacać na konto PZKFiTS:
BANK PEKAO SA, Nr 08 1240 6250 1111 0000 4591 7718

Opłata wnoszona bezpośrednio przed zawodami (w dniu weryfikacji) będzie obciążona dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

UWAGA: Każdy zawodnik uczestniczący w Mistrzostwach Wielkopolski może wystąpić tylko
w jednej kategorii indywidualnej.
W przypadku zgłoszenia się zawodnika w dniu weryfikacji bez wcześniejszego terminowego zgłoszenia i wpłaty wpisowego na podane konto, wpisowe obciążone jest dodatkowym narzutem w wysokości 100 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
- negatywnej weryfikacji,
- rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
- spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

6. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 5 marca 2017 r., wypełniając formularz zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod poniższym adresem:
http://pzkfits.pl/omwkif2017-zgloszenia/
W zgłoszeniu każdy zawodnik / zawodniczka musi podać:
- imię i nazwisko,
- klub / stowarzyszenie zrzeszone w PZKFiTS, w barwach którego startuje,
- dokładną datę urodzenia,
- dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować, (wzrostowa lub wagowa),
- adres e-mail,
- numer telefonu.
Formularz nie zawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.

7. PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE
Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 17 marca 2016r. (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 16:00-20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.
Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotelu Behapowiec***, ul. Nowa 27, 62-065 Grodzisk Wielkopolski. Tel: 61 442 11 39
W tym hotelu istnieje możliwość zakwaterowania dla zawodników po preferencyjnych cenach na hasło „kulturystyka i fitness” oraz skorzystania z możliwości wyżywienia w postaci posiłków typowych dla zawodników sportów sylwetkowych. Wszyscy zainteresowani zakwaterowaniem proszeni są o bezpośredni kontakt z Bartoszem Reślińskim, mail: b.reslinski@gmail.com, Tel. +48 662069704. W przypadku braku miejsc Grodzisk Wielkopolski posiada inne hotele.

8. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 17 marca 2017 r. (piątek) w godz. 17:00 – 20:00 we wskazanym pomieszczeniu Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.
Kierownicy ekip powinni sprawdzić przed wyjazdem na zawody, czy ich zawodnicy prezentują odpowiednią formę startową i czy są właściwie przygotowani do zawodów od strony estetycznej.
Komisja sędziowska może w trakcie weryfikacji nie dopuścić do startu zawodnika nieprzygotowanego do występu lub niebędącego w odpowiedniej formie startowej.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są posiadać:
- dokument tożsamości ze zdjęciem, zawierający dokładną datę urodzenia,
- Licencję Zawodnika PZKFiTS opłaconą na 2017 r. (lub potwierdzenie dokonania opłaty
licencyjnej),
- zaświadczenie lekarskie, zezwalające na start w zawodach lub aktualną Książeczkę Zdrowia Sportowca,

Zawodnicy zobowiązani są posiadać ze sobą wszystkie stroje startowe oraz płytę CD
z nagraniem do programu dowolnego (kulturystyka mężczyzn i kulturystyka klasyczna – 60 sekund)
W przypadku nagrania na płycie CD, należy posiadać także rezerwowe nagranie. W przypadku złego stanu technicznego nagrania organizator zastrzega sobie prawo zastosowania własnego podkładu muzycznego.

Narada techniczna sędziów i kierowników ekip odbędzie się w Grodziskiej Hali Sportowej ul. Żwirki i Wigury 2A, bezpośrednio po zakończeniu weryfikacji, około godz. 20:15, na której ogłoszony zostaje ostateczny program zawodów oraz wydanie identyfikatorów dla trenerów.

9. KATEGORIE:
Bikini Fitness Kobiet: do 163 cm
Bikini Fitness Kobiet: 169 cm
Bikini Fitness Kobiet: + 169 cm
Fitness Sylwetkowe Kobiet: open
Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: do 180 cm
Kulturystyka Klasyczna mężczyzn:+180 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 178 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn:do 182 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn: +182 cm
Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg
Kulturystyka Mężczyzn: 80 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: 90 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: 100 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: +100 kg

Kulturystyka - OPEN (tylko mistrzowie)
Kulturystyka klasyczna - OPEN (tylko mistrzowie)
Fitness plażowe - OPEN (tylko mistrzowie)
Bikini Fitness - OPEN (tylko mistrzowie)

10. POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE
Podczas weryfikacji zawodnik otrzymuje od organizatora identyfikator, który umożliwia wejście do szatni i sali rozgrzewki.
W celu zapewnienia sprawnej obsługi zawodników przed startem, Organizator na naradzie technicznej wydaje kierownikom ekip identyfikatory „trener”. Liczba wydawanych identyfikatorów uzależniona jest od liczby zawodników startujących w barwach danego klubu / stowarzyszenia, tj.:
– drużyny liczące do 3 zawodników – 1 identyfikator,
– drużyny liczące powyżej 3 zawodników – 2 identyfikatory.
Odbiór identyfikatorów dla trenerów po odprawie sędziów ok. 20:30.
Osoby nieposiadające stosownego identyfikatora (np. członkowie rodzin zawodników, inni trenerzy, instruktorzy itp.) nie będą miały wstępu na zaplecze.

11. PROGRAM ZAWODÓW
Sobota - 18.03, godz. 9:00 -13:00
I BLOK ZAWODÓW (fitness plażowe, fitness sylwetkowe, kulturystyka klasyczna)
Fitness sylwetkowy kobiet OPEN – eliminacje

Fitness plażowe mężczyzn 178 – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn 182 – eliminacje
Fitness plażowe mężczyzn +182 – eliminacje
Fitness sylwetkowy kobiet OPEN – półfinały
Fitness plażowe mężczyzn 178 – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn 182 – półfinały I runda (zwroty, porównania)
Fitness plażowe mężczyzn +182 – półfinały I runda (zwroty, porównania
Fitness sylwetkowy kobiet OPEN – finały

Fitness plażowe mężczyzn 178 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
Fitness plażowe mężczyzn 182 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
Fitness plażowe mężczyzn +182 – finały II runda (prezentacja indywidualna + zwroty w grupie)
Kulturystyka klasyczna 180 – eliminacje
Kulturystyka klasyczna + 180 – eliminacje
Kulturystyka klasyczna 180 – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka klasyczna +180 – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania)
Kulturystyka klasyczna 180 – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
Kulturystyka klasyczna +180 – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne)
I BLOK DEKORACJI Fitness sylwetkowe, Fitness plażowe
Fitness plażowe OPEN ,
Kulturystyka Klasyczna OPEN
Przerwa 13:00-14:00 – uwarunkowana zakończeniem I Bloku zawodów
II BLOK ZAWODÓW 14:00
Bikini fitness 163 – eliminacje
Bikini fitness 169 – eliminacje
Bikini fitness + 169 – eliminacje
Bikini fitness 163 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness 169 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)
Bikini fitness +169 – półfinał I runda (ocena sylwetki w stroju bikini)

Bikini fitness 163 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness 169 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki)
Bikini fitness 169 – finały II runda (I-walking + ocena sylwetki
II BLOK DEKORACJI
Bikini fitness OPEN,
III BLOK ZAWODÓW
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 75 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Kulturystyka mężczyzn do 80 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – eliminacje
Kulturystyka mężczyzn + 100 kg – eliminacje

Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).
Kulturystyka mężczyzn + 100 kg – półfinały I runda (prezentacja, pozy obowiązkowe, porównania).

Kulturystyka mężczyzn do 90 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne).
Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe, dogrywka, programy dowolne) Kulturystyka mężczyzn do 100 kg – finały rundy II i III (pozy obowiązkowe,dogrywka, programy dowolne).

III BLOK DEKORACJI
Kulturystyka mężczyzn OPEN
12. PUNKTACJA DRUŻYNOWA
Do punktacji drużynowej wliczane są wyniki sześciu najlepszych zawodniczek i/lub zawodników z danego klubu, wg punktacji obowiązującej w IFBB.

13. NAGRODY
We wszystkich kategoriach za miejsca od I do III – pamiątkowe medale, puchary, dyplomy – ufundowane przez Burmistrza Gminy Grodzisk Wielkopolski, atrakcyjne nagrody rzeczowe marki UNS-SUPPLEMENTS.
We wszystkich kategoriach za miejsce od I do VI – dyplomy.
W kategorii OPEN za I miejsce puchar i dyplom + atrakcyjna nagroda rzeczowa!
Drużynowo: za miejsce od I do III puchary i dyplomy

Za I miejsce w kat. kulturystyka open: sprzęt treningowy marki i HAMMER STRENGTH: Ławka HS Adjustable Bench + profesjonalny gryf olimpijski! Sprzęt o wartości detalicznej 8 000 PLN!

14. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję Sędziowską powołuje PZKFiTS.

15. MEDIA

Przedstawiciele mediów zwracają się o akredytację na Mistrzostwa do organizatora zawodów, pana Bartosza Reślińskiego email: b.reslinski@gmail.com, Tel. 662 069-704.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Sprawy sporne wynikłe podczas zawodów i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Odwoławcza złożona z Prezesa PZKFiTS, Sędziego Głównego i przedstawiciela Organizatora, po wpłaceniu wadium w wysokości 100,– zł na rzecz Organizatora.

17.INFORMACJE:
Wszelkich informacji o zawodach udzielają:
Artur Śliczny Tel. 602 180-728
k.k.sandow@gmail.com
lub
Bartosz Reśliński tel. 662 069-704
b.reslinski@gmail.com


Zatwierdzam:
mgr inż. Andrzej Michalak
Wiceprezes PZKFiTS

Organizator:
Artur Śliczny
Bartosz Reśliński


Zmieniony przez - ASNF w dniu 2017-02-06 15:30:40
Ekspert SFD
Pochwały Postów 686 Wiek 32 Na forum 11 Płeć Mężczyzna Przeczytanych tematów 13120
Masz problem z przybraniem na wadze lub zgubieniem zbędnych kilogramów? Indywidualne plany dietetyczne i treningowe
  • 23 383 spalonych kg tłuszczu
  • 27 059 zbudowanych kg mięśni
Sprawdź więcej
napisał(a)
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2131 Napisanych postów 23161 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 458101
Regulamin będzie gotowy w przyszłym tygodniu.

Z tego co dowiedziałem się od organizatorów takie będą kategorie :


Bikini Fitness Kobiet: do 163 cm
Bikini Fitness Kobiet: do 169 cm
Bikini Fitness Kobiet: + 169 cm

Fitness Sylwetkowe Kobiet

Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: do 180 cm
Kulturystyka Klasyczna mężczyzn:+180 cm

Fitness Plażowe Mężczyzn: do 178 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn:do182 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn:+182 cm

Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg
Kulturystyka Mężczyzn: 80 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: 90 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: 100 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: +100 kg

Kulturystyka- OPEN (tylko mistrzowie)
Kulturystyka klasyczna –OPEN (tylko mistrzowie)
Fitness plażowe –OPEN (tylko mistrzowie)
Bikini Fitness –OPEN (tylko mistrzowie)
Będą też atrakcyjne nagrody, np za open nawet wartości ok 5000 złMiejsce zawodów-Grodziska Hala Sportowa

W Grodzisku nie ma problemu z bazą hotelową,są nawet pokoje ze śniadaniami kulturystycznymi -cenowo ok 70 zł/osobę

Na miejscu jest też super nowoczesna siłownia.

Jutro jadę na miejsce wszystko obejrzeć i jeszcze się czegoś więcej dowiedzieć od jednego z organizatorów -będzie relacja zdjęciowo filmowa :)
napisał(a)
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2131 Napisanych postów 23161 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 458101
Na regulamin trzeba jeszcze poczekać-organizatorzy czakają na zatwierdzenie.


Dla uczestników zawodów będzie także do dyspozycji super siłownia: tu kilka zdjeć:


Są już także zawodnicy zdecydowani na start w tych zawodach.

Tytuł mistrza Wielkopolski ma jednak swoją wagę :

Dominik
Aksel


napisał(a)
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 565 Napisanych postów 12076 Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 236753
I Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness odbędą się w Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A. W I Mistrzostwach Wielkopolski w Kulturystyce i Fitness, mogą brać udział reprezentanci klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS.

Uczestnicy zawodów przyjeżdżają w dniu 17 marca 2016r. (piątek) i zgłaszają się do Biura Zawodów, które będzie czynne w godz. 16:00-20:00 we wskazanym pomieszczeniu (holu) Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.
Organizator zarezerwował noclegi dla sędziów i działaczy w Hotel Behapowiec***, ul. Nowa 27, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

Weryfikacja uczestników zawodów odbędzie się 17 marca 2017 r. (piątek) w godz. 17:00 – 20:00 we wskazanym pomieszczeniu Grodziskiej Hali Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 2A.

KATEGORIE:
Bikini Fitness Kobiet: do 163 cm
Bikini Fitness Kobiet: 169 cm
Bikini Fitness Kobiet: + 169 cm
Fitness Sylwetkowe Kobiet: open
Kulturystyka Klasyczna mężczyzn: do 180 cm
Kulturystyka Klasyczna mężczyzn:+180 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn: do 178 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn:do182 cm
Fitness Plażowe Mężczyzn:+182 cm
Kulturystyka Mężczyzn: 75 kg
Kulturystyka Mężczyzn: 80 kg, Kulturystyka Mężczyzn: 90 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: 100 kg,
Kulturystyka Mężczyzn: +100 kg
Kulturystyka - OPEN (tylko mistrzowie) Kulturystyka klasyczna -OPEN (tylko mistrzowie) Fitness plażowe - OPEN (tylko mistrzowie)
Bikini Fitness - OPEN (tylko mistrzowie)

Wszelkich informacji o zawodach udzielają organizatorzy:
Artur Śliczny Tel.602 180 728
k.k.sandow@gmail.com
Klub Sandow - Śrem
lub
Bartosz Reśliński tel. 662069704
b.reslinski@gmail.com
Behapowiec Gym

PATRONAT HONOROWY:
Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim

SPONSOR GŁÓWNY ZAWODÓW:
UNS Supplements

PARTNERZY IMPREZY:
Hammer Strength Polska
TOP-GYM
Better Life - Catering Dietetyczny
Hunters
ALLNUTRITION
SFD.PL
Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego

gregorterm

napisał(a)
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2131 Napisanych postów 23161 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 458101
napisał(a)
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2131 Napisanych postów 23161 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 458101
napisał(a)
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 565 Napisanych postów 12076 Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 236753
Fajnie, że znów zawody kulturystyczne zagoszczą w Wielkopolsce.

gregorterm

napisał(a)
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2131 Napisanych postów 23161 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 458101
napisał(a)
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 565 Napisanych postów 12076 Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 236753
Pewnie ze znałem. Fajny gościu.

gregorterm

napisał(a)
masti M.P. w Kulturystyce Moderator
Ekspert
Jest liderem w tym dziale Szacuny 2131 Napisanych postów 23161 Na forum 16 lat Przeczytanych tematów 458101
Wrzucilem w pierwszej wypowiedzi jego zdjęcie z zawodnikami na Mistrzostwach Poznania w 1976 roku
Mnie nie ma-bo zdjecie robiłem :)
napisał(a)
gregorterm Moderator
Ekspert
Szacuny 565 Napisanych postów 12076 Na forum 11 lat Przeczytanych tematów 236753
Dobre czasy.
2

gregorterm

Nowy temat Wyślij odpowiedź
Poprzedni temat

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie

Następny temat

Arnold Classic Australia 2017

Samuel "Titanium" Kulbila - kulturysta, który ćwiczy bez profesjonalnej siłowni Samuel "Titanium" Kulbila - kulturysta, który ćwiczy bez profesjonalnej siłowni Czekoladki low carb a'la kinder country Czekoladki low carb a'la kinder country Trzy ćwiczenia na rozwój masy barków Trzy ćwiczenia na rozwój masy barków Czym właściwie jest gluten? Kto powinien unikać glutenu Czym właściwie jest gluten? Kto powinien unikać glutenu Czym różni się białko serwatkowe od białka kazeinowego? Czym różni się białko serwatkowe od białka kazeinowego? Trening unilaterally (jednostronny) - jakie ćwiczenia wybrać? Trening unilaterally (jednostronny) - jakie ćwiczenia wybrać? Sernik cytrynowy 182 kcal. Sernik cytrynowy 182 kcal. Hafthor Bjornsson utrzymuje tytuł najsilniejszego człowieka w Europie Hafthor Bjornsson utrzymuje tytuł najsilniejszego człowieka w Europie